UWAGA!

W okresie od 26 czerwca do 1 września

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu czynna:

Poniedziałek – piątek 8.00-15.00,

soboty – nieczynne

 

Informujemy, że w dniach 23-25 sierpnia Filia PBW w Brzegu będzie nieczynna. Przepraszamy za niedogodności.

 

 


 

Organizacja i prowadzenie wspomagania - oferta edukacyjna

Wspomaganie szkół, placówek oświatowych oraz bibliotek szkolnych.

I Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Wspomaganie polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań,

mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:

Wspomaganie szkół, placówek oświatowych oraz bibliotek szkolnych.

I Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Wspomaganie polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań,

mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji.

Działania:

- gromadzenie i udostępnianie literatury zgodnie z potrzebami placówki,

- opracowywanie informacji na określony przez placówkę temat (zestawienia bibliograficzne),

- współpraca ze środowiskiem (organizowanie wystaw, wydarzeń, spotkań, konkursów),

- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach nauczania,

- opracowywanie informacji o zasobach Filii PBW w Kluczborku,

- współpraca z przedszkolami i innego typu placówkami oświatowymi, a także opiekuńczo-wychowawczymi,

- organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji metodycznych we współpracy z PODN oraz Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną w Kluczborku,

- lekcje biblioteczne (głównym ich celem jest zapoznanie uczniów z warsztatem informacyjnym biblioteki,

wykształcenie umiejętności sprawnego korzystania z katalogów on-line oraz przygotowanie do samokształcenia

poprzez wyrabianie umiejętności pozyskiwania i segregowania informacji pochodzących z różnych źródeł,

- szkoleniowe rady pedagogiczne.

 

II Doskonalenie nauczycieli

Konferencje metodyczne, wykłady, prelekcje, kursy, szkolenia. Prezentacje literatury i oferty edukacyjnej na

radach pedagogicznych. Szkolenia, warsztaty z elementami biblioterapii dla nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy

szkolnych. Obszary: tutoring w edukacji, otwarte zasoby cyfrowe w nauczaniu, storytelling w edukacji,

biblioterapia/bajkoterapia, arteterapia, coaching w edukacji/szkole, popularyzacja kultury czytelniczej (promocja

czytelnictwa), logodydaktyka w edukacji, inne.

Zgłoszenia na szkolenia i zajęcia warsztatowe: tel.: 77 418 16 98 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Szkolenia dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w procesie dydaktyczno -

wychowawczym - prowadzenie Joanna Baran.

 • Biblioterapia - teoria i praktyka (5 godzin)
 • Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych - metodyka (5 godzin)
 • Autorski program biblioterapeutyczny - metodyka (5 godzin)

 

2. Szkolenia i warsztaty dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego

 • Coaching w edukacji/w szkole (nauczycielem coachem - wybrane kompetencje coachingowe w zakresie wspierania rozwoju uczniów) - (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)
 • Logodydaktyka wychowuje do szczęścia (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)
 • Kompetencje trenerskie nauczyciela (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)
 • Edukacja pozytywna w szkole, czyli o zastosowaniu psychologii pozytywnej w nauczaniu (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

 

3. Szkolenia dla nauczycieli-bibliotekarzy

 • Storytelling w bibliotece (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)
 • Czytanie wizualne jako forma pracy z młodym czytelnikiem (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)
 • Picture Books, leporello - obraz, forma, doświadczenie (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)
 • Od czytania do opowiadania (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)
 • Booktalking, lapbook, picturebook, teatr Kamishibai jako metody popularyzacji czytelnictwa (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

 

4. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Tematyka konsultacji na stronie:

http://www.pedagogiczna.pl/index.php/wspomaganie-szkol-i-placowek/1606- wspomaganie-szkol-i-placowek

Formularze zgłoszeniowe na stronie:

http://www.pedagogiczna.pl/index.php/wspomaganie-szkol-i-placowek

 

III Sieci współpracy i samokształcenia

Wspomaganie polega na organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,

nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia

swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 

1. Sieć nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych

Koordynatorzy:

2. Sieć nauczycieli zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w procesie dydaktyczno-

wychowawczym

Koordynatorzy:

Deklaracja przystąpienia do sieci współpracy i samokształcenia:

http://www.pedagogiczna.pl/index.php/wspomaganie-szkol-i-placowek

 

IV Biblioterapia

Zgłoszenia na szkolenia i zajęcia warsztatowe: tel.: 77 418 16 98 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Szkolenia dla nauczycieli - prowadzenie Joanna Baran.

 1. Biblioterapia - teoria i praktyka
 2. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych - metodyka
 3. Autorski program biblioterapeutyczny - metodyka

2. "Spotkania z biblioterapią" - warsztaty z elementami biblioterapii dla nauczycieli - temat warsztatu ustalany jest wg propozycji uczestników - prowadzenie Joanna Baran. 

3. "Rozmowy o biblioterapii..." - cykliczne spotkania otwarte (styczeń, marzec, maj, 14 listopada) dla osób zainteresowanych biblioterapią. Tematyka spotkań koncentruje się wokół zagadnień z obszaru biblioterapii, bajkoterapii - prowadzenie: Joanna Baran.

 

V Oferta dla rodziców realizowana na terenie przedszkoli/szkół podstawowych Kluczborka

1. Kreatywny rodzic - kreatywne dziecko - cykl rozwojowych zajęć warsztatowych dla rodziców oraz rodziców z dziećmi - spotkania tematyczne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

2. Wpływ czytania na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży - prelekcja (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

3. Picture Books, leporello - obraz, forma, doświadczenie (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

4. Bajki terapeutyczne dla dzieci dzieci i dorosłych - prelekcja (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

5. Storytelling, czyli opowieść ma moc - kreatywne warsztaty (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

6. Dziecko i filozofia, czyli słów kilka o bajkach filozoficznych dla dzieci (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

7. Bajka jako forma wspomagania dziecka w rozwoju społecznym (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

8. Jak rozwijać w dziecku pasję do czytania (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

9. Logodydaktyka wychowuje do szczęścia (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

10. Wpływ praktyki uważności na dzieci i jej efekty w przedszkolu/szkole (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

11. Książka jako pomoc w nauczaniu wartości (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

12. Dzieci XXI wieku i ich kompetencje (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

 

VI Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Zgłoszenia na zajęcia warsztatowe i lekcje biblioteczne: tel.: 77 418 16 98 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poziom nauczania oraz tematyka:

Przedszkole:

"Zaczytany przedszkolak" - projekt czytelniczy. Formy realizacji projektu: warsztaty czytelnicze na temat książki uzupełnione seansem głośnego

czytania, warsztaty z elementami biblioterapii/bajkoterapii oraz warsztaty ilustracji i opowiadania Kamishibai (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Akademia Czytania - "Słucham, czytam, tworzę" - warsztaty czytelniczo-artystyczne (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Zajęcia czytelnicze, warsztaty z zakresu biblioterapii i arteterapii (osoby odpowiedzialne: Ewa Dolata-Makuch, Joanna Baran)

 

Szkoła Podstawowa:

 

"Zaczytany uczeń" - projekt czytelniczy. Formy realizacji projektu: warsztaty czytelnicze na temat książki uzupełnione seansem głośnego czytania, warsztaty z elementami biblioterapii/bajkoterapii oraz warsztaty ilustracji i opowiadania Kamishibai (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

"Uważność" - projekt czytelniczy realizowany w formie 5 spotkań warsztatowych, których uzupełnienie stanowią ćwiczenia (zabawy) rozwijające umiejętność koncentracji (relaksacji), kierowane-pogłębione rozmowy prowadzone z dziećmi, ćwiczenia uważnego oddychania oraz uruchamiające zmysł smaku, wzroku, dotyku i węchu (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

"Empatia" - projekt czytelniczy realizowany w formie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności komunikacyjne i empatyczne wg idei Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

"Czytam książkę" - projekt edukacyjny realizowany w formie cyklicznych debat czytelniczych (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

"Książka o szczęściu" - projekt edukacyjny, którego treść merytoryczną stanowią rozważania dzieci i młodzieży wokół istoty szczęścia we współczesnym świecie (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

 "Projekt Pozytywna Szkoła XXI" - projekt edukacyjny adresowany do uczniów kluczborskich szkół podstawowych, którego założenia programowe skupiają się wokół zagadnień psychologii pozytywnej. 

Celem głównym projektu jest rozwijanie dobrostanu ludzkiego ucznia (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

 

kl. I-III

Warsztaty z elementami biblioterapii:

Na wszystko jest sposób. Cykl zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii z wykorzystaniem utworów Danuty Wawiłow.  (Osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

- Kim są Rupaki? (rozpoznawanie własnych emocji ; lęk przed ciemnością)

- Uprzejmość jest zawsze na miejscu.

- Ja też to potrafię! (wzmacnianie samooceny dziecka)

- Inny, a jednak taki sam. (rozwijanie postawy szacunku i tolerancji wobec innych)

 

Bajeczne mikstury na różne problemy. Warsztaty z elementami biblioterapii. (Osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

- Wielka zmiana. (pierwsze dni w szkole, adaptacja w grupie)

- Czy trzeba się bać stracha na wróble?

- Polubić siebie. (wzmacnianie poczucia własnej wartości, nieśmiałość)

- Gdy przychodzi pani Złość. (radzenie sobie ze złością)

- Szukam przyjaciela.

- Spotkanie z nieznajomym.

Tematy warsztatów można też ustalać indywidualnie z nauczycielem (osoby odpowiedzialne: Joanna Baran, Ewa Dolata-Makuch)

 

Inne zajęcia czytelnicze i edukacyjne:

Wyobraźnia bez granic - warsztaty czytelniczo-artystyczne (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Co można zrobić z "Kłopotem"? - warsztat czytelniczy (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Dzielimy się "Czterema zwykłymi miskami" - warsztat czytelniczy (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Co każdy z nas ma "W kieszonce"? - warsztat czytelniczy (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Szczęście, czym jest? Człowiek szczęśliwy, czyli Kto? - czytelniczy warsztat rozwojowy (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Myślenie to dobra zabawa! Życie, uczucia, dobro i zło, ja... Co to takiego? - warsztaty czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

O przemijaniu, altruizmie, samotności, wolności, przyjaźni – warsztaty czytelnicze z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku Kamishibai (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

O samotności, przyjaźni, zaufaniu - warsztaty czytelnicze na podstawie książki pt.:"Huśtawka" Timo Parveli (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Dlaczego warto czytać? - zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Z bajką i legendą przez kontynenty – zajęcia czytelniczo-artystyczne (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Wartości są wszędzie... - edukacyjny warsztat rozwojowy (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Czytam obrazem - warsztaty czytelnicze z wykorzystaniem książki obrazkowej (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Śladami baśni i legend polskich – zajęcia czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Storytelling, czyli opowieść ma moc - warsztaty kreatywne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Lapbook - warsztaty kreatywne (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Podróż do sukcesu - warsztaty kreatywne - klasa III (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Książka i jej karta literacka - kreatywne warsztaty czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Picture Books, leporello - obraz, forma, doświadczenie - kreatywne warsztaty czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

 

kl. IV-VI

Warsztaty z elementami biblioterapii - temat warsztatu ustalany indywidualnie z nauczycielem (osoby odpowiedzialne: Joanna Baran, Ewa Dolata-Makuch)

 

Inne zajęcia czytelnicze i edukacyjne:

Kreatywne myślenie, kreatywne pisanie - warsztaty (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Obudź w sobie wyobraźnię – warsztaty czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Czym jest przemijanie? - warsztat czytelniczy na podstawie książki pt. "Dom" Roberto Innocentiego (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Z dziećmi o wartościach – zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Podróż do sukcesu - warsztaty kreatywne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Wartości są wszędzie... - edukacyjny warsztat rozwojowy (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

"Co to takiego?" - zajęcia edukacyjno-czytelnicze w zakresie pięciu tematów do wyboru: uczucia, życie, dobro i zło, Ja, piękno i sztuka (osoba

odpowiedzialna: Joanna Baran)

Szczęście, czym jest? Człowiek szczęśliwy, czyli Kto? - czytelniczy warsztat rozwojowy (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Czytam obrazem - warsztaty czytelnicze z wykorzystaniem książki obrazkowej (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Storytelling, czyli opowieść ma moc - warsztaty kreatywne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Dlaczego warto czytać? - zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Booktalking – zajęcia czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Zajęcia kreatywne z baśnią w tle (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

"Mały Książę", kim jest i dlaczego wędruje? - kreatywne zajęcia czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Picture Books, leporello - obraz, forma, doświadczenie - kreatywne warsztaty czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

 

Gimnazjum:

 

"Czytam książkę" - projekt edukacyjny realizowany w formie cyklicznych debat czytelniczych (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

"Zaczytany uczeń" - projekt czytelniczy. Formy realizacji projektu: kreatywne warsztaty czytelnicze na podstawie książki, warsztaty z elementami biblioterapii (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

"Książka o szczęściu" - projekt edukacyjny, którego treść merytoryczną stanowią rozważania dzieci i młodzieży wokół istoty szczęścia we współczesnym świecie (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

 

Warsztaty z elementami biblioterapii - temat warsztatu ustalany indywidualnie z nauczycielem (osoby odpowiedzialne: Joanna Baran, Ewa Dolata-Makuch)

Zgrana klasa (problemy adaptacji w grupie) - warsztaty z elementami biblioterapii (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

 

Inne zajęcia czytelnicze i edukacyjne:

Książki zagadki – warsztaty czytelnicze na podstawie książek Iwony Chmielewskiej : „O tych, którzy się rozwijali”, „Dwoje ludzi”. (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Kreatywne myślenie, kreatywne pisanie - warsztaty (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki prostytucji (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Czytam obrazem - warsztaty czytelnicze z wykorzystaniem książki obrazkowej (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Wartości są wszędzie... - edukacyjny warsztat rozwojowy (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Szczęście, czym jest? Człowiek szczęśliwy, czyli Kto? - czytelniczy warsztat rozwojowy (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Herb miasta Kluczborka jako forma komunikacji symbolicznej – zajęcia z zakresu edukacji historycznej i regionalnej (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Obrazy do czytania, książki do oglądania - zajęcia czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Tolerancja – zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Cenzura dawniej i dziś – zajęcia z zakresu edukacji historycznej (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

O prasie na czasie - tabloidyzacja umysłów - zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Dlaczego warto czytać? - zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Reklama - wywieranie wpływu na ludzi – zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Rola mediów w kształtowaniu poglądów – zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Hazard, cyberprzestrzeń, gry komputerowe, zakupoholizm, role grupowe np. zespołu klasowego – zajęcia psychoedukacyjne (osoba odpowiedzilna: Joanna Baran)

Czytanie - technika pracy umysłowej (osoba odpwiedzialna: Joanna Baran)

W poszukiwaniu autorytetu – zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Booktalking – zajęcia czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Sztuka pewności siebie - warsztatowe zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Asertywność - warsztatowe zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Storytelling, czyli opowieść ma moc - warsztaty kreatywne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Mapy myśli, czyli metoda inteligentnego notowania - warsztaty kreatywne (osoba odpowidzialna: Joanna Baran)

"Mały Książę", kim jest i dlaczego wędruje? - kreatywne zajęcia czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Picture Books, leporello - obraz, forma, doświadczenie - kreatywne warsztaty czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

 

Szkoła ponadgimnazjalna:

 

"Czytam książkę" - projekt edukacyjny realizowany w formie cyklicznych debat czytelniczych (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

"Projekt Pozytywna Młodzież XXI" - projekt edukacyjny, którego założenia programowe - merytoryczne - skupiają się wokół zagadnień psychologii pozytywnej (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

"Książka o szczęściu" - projekt edukacyjny, którego treść merytoryczną stanowią rozważania dzieci i młodzieży wokół istoty szczęścia we współczesnym świecie (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

"YEStem Kimś - moje życie moją inspiracją!" - dedykowany program rozwoju osobistego i społecznego (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

 

Książki zagadki – warsztaty czytelnicze na podstawie książek Iwony Chmielewskiej : „O tych, którzy się rozwijali”, „Dwoje ludzi” (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Czytam obrazem - warsztaty czytelnicze z wykorzystaniem książki obrazkowej (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Kreatywne myślenie, kreatywne pisanie - warsztaty (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Wartości są wszędzie... - edukacyjny warsztat rozwojowy (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Obrazy do czytania, książki do oglądania - zajęcia czytelnicze (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Książka obiekt - zajęcia czytelnicze (osoba odopwiedzialna: Joanna Baran)

Szczęście, czym jest? Człowiek szczęśliwy, czyli Kto? - czytelniczy warsztat rozwojowy (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Opis bibliograficzny i jego zastosowanie w bibliografii załącznikowej (osoby odpowiedzilane: Ewa Dolata-Makuch, Joanna Baran)

Komputerowe bazy danych PBW w Opolu. System biblioteczny Aleph (osoby odpowiedzialne: Ewa Dolata-Makuch, Joanna Baran)

Otwarte zasoby cyfrowe - elektroniczne bazy danych, biblioteki cyfrowe, repozytoria (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Cenzura dawniej i dziś - zajęcia z zakresu edukacji historycznej (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

O prasie na czasie - tabloidyzacja umysłów - zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Dlaczego warto czytać? - zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Czytanie - technika pracy umysłowej (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

W poszukiwaniu autorytetu – zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Ewa Dolata-Makuch)

Sztuka pewności siebie - warsztatowe zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Asertywność - warsztatowe zajęcia edukacyjne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Storytelling, czyli opowieść ma moc - warsztaty kreatywne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

Mapy myśli, czyli metoda inteligentnego notowania - warsztaty kreatywne (osoba odpowiedzialna: Joanna Baran)

 

VII Wspomaganie bibliotek szkolnych

Wybrane formy realizowanych przedsięwzięć: szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne, konsultacje

udzielane doraźnie na indywidualne zapotrzebowanie bibliotekarzy szkolnych, warsztaty samokształceniowe dla

nauczycieli bibliotekarzy: gromadzenie i ewidencja zbiorów bibliotecznych, selekcja i skontrum zbiorów

bibliotecznych, pomoc biblioterapeutyczna – metody i literatura, cykliczne spotkania biblioterapeutyczne, biblioteka

centrum informacji szkoły, biblioteka szansą dla kreatywnych, spotkania metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy

poświęcone aktualnym problemom edukacyjnym, biblioterapia w pracy nauczyciela bibliotekarza, jak rozwijać

twórcze (kreatywne) myślenie na zajęciach bibliotecznych? – np. z udziałem eksperta – doradcy metodycznego ds.

bibliotek szkolnych, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy

bibliotekarza, mobilne technologie informacyjne i komunikacyjne wsparciem w pracy bibliotekarza, spotkanie

metodyczne poświęcone aktualnym tematom (wyzwaniom) edukacyjnym, biblioteka centrum informacji szkoły,

spotkanie dla n-li bibliotekarzy szkolnych dotyczące zaprezentowaniu nowości wydawniczych, komunikacja

interpersonalna w bibliotece - zajęcia poprowadzone przez eksperta, kształcenie kompetencji komunikacyjno-

informacyjnych za pomocą Otwartych Zasobów Edukacyjnych, w tym zasobów PBW, biblioteczne nowości dla

nauczycieli bibliotekarzy w wyborze – ciekawe linki, serwisy elektroniczne (bibliotekarskie) dla nauczycieli

bibliotekarzy, biblioterapia – teoria/praktyka, biblioterapia – propozycje tekstów, w tym bajkoterapia, konkursy,

zestawienia bibliograficzne, panele dyskusyjne z udziałem dzieci i młodzieży, wspieranie nauczycieli bibliotekarzy

w konkursach promujących czytelnictwo, edukację regionalną i historyczną, patronów roku, wypożyczanie wystaw.

 

VIII Inicjatywy edukacyjne w zakresie promocji czytelnictwa

 „Głośno czytać każdy i wszędzie może” – projekt czytelniczy adresowany do dzieci przebywających w warunkach szpitalnych

„Zaczytany przedszkolak" - "Zaczytany uczeń” – projekty czytelnicze dla przedszkoli i szkół podstawowych (rozpoczęcie 2015 r.)

"Uważność" - projekt czytelniczy dla szkół podstawowych (rozpoczęcie 2015 r.)

"Empatia" - projekt czytelniczy dla szkół podstawowych (rozpoczęcie 2016 r.)

"Książka o szczęściu" - projekt edukacyjny dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (rozpoczęcie 2016 r.)

"Czytam książkę" - projekt czytelniczy w zakresie organizacji debat nt. czytania adresowany do uczniów wszystkich rodzajów szkół, realizowany we współpracy z Księgarnią "Minerva" w Kluczborku - 1. edycja rok szkolny 2015/2016.

Międzynarodowy Dzień Kropki (International Dot Day) – happening dziecięcych talentów organizowany we współpracy ze szkołami podstawowymi - kluczborski Rynek - 15 września

„Zaczytana Ławka” - otwarta przestrzeń w zakresie rozwijania kultury czytelniczej - kluczborski Rynek.

Klub Czytających Rodzin „Czytacze bajacze”- spotkania cykliczne, które koncentrują się wokół problematyki związanej

z rozwijaniem kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci.

Wakacyjna akcja „Lato z książką”- odsłona cykliczna (lipiec lub sierpień).

Narodowe Czytanie - odsłona cykliczna (wrzesień).

Noc Głośnego Czytania - odsłona cykliczna: styczeń, marzec, maj, wrzesień, listopad - 1. edycja -

20 listopada 2015 r.

Noc Bibliotek - II wyd. krajowe (4 czerwca 2016 r.).

Happeningi czytelnicze z udziałem przedszkoli i szkół podstawowych - kluczborski Rynek

Kluczborskie Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży - 2016/2017 r.

Cały Kluczbork czyta dzieciom - 2016/2017 r.

Kluczborska wymiana książek - 1. edycja 2016 r.

Akademia Czytania – "Słucham, czytam, tworzę" - warsztaty czytelniczo-artystyczne, których celem jest propagowanie czytelnictwa, rozwijanie kultury czytelniczej i aktywności twórczej wśród dzieci.

 

Zapraszamy do współpracy w ramach zaproponowanych obszarów i form wspomagania.

 

GALERIA

Jako tako czyli jak to po japońsku ... - warsztaty czytelnicze


image009   28 września  br. uczniowie z klasy III a z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Opolu uczestniczyli w pierwszych zajęciach czytelniczych z cyklu ,,Bajkopodróżowanie świata poznawanie". Podróż literacka odbyła się do Japonii, następna będzie do Włoch.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
4933955