UWAGA!

W okresie od 26 czerwca do 1 września

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu czynna:

Poniedziałek – piątek 8.00-15.00,

soboty – nieczynne

 

Informujemy, że w dniach 23-25 sierpnia Filia PBW w Brzegu będzie nieczynna. Przepraszamy za niedogodności.

 

 


 

Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym

Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym

Bibliografia "Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym" gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2016 i zawiera 60 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Cyfrowe słowa... : nowoczesne aplikacje multimedialne w kształceniu polonistycznym (etap wczesnoszkolny) / Anna Wileczek, Izabela Jaros. - Bibliogr. // W : Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T.2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014. - S. 123-133
Sygn. M 213295/II Opole

2. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2013. - 308, [3] s. : il. ; 24 cm.
Sygn. C 053118, Kluczbork, M 211278, M 211279, M 211280 Opole

3. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. - 267 s. : il.
Sygn. M 203515, M 208746 Opole

4. Dziecko-uczeń a wczesna edukacja / red. nauk. Irena Adamek, Zuzanna Zbróg ; [aut. Józefa Bałachowicz et al.] ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.  - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2011. - 285, [2] s. : il. ; 24 cm.

5. Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. - 593, [1] s. : il. - (Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, : nr 156 )
Sygn. C 210878, M 210896 Opole

6. Dziecko w świecie edukacji : podstawy uczenia się kompleksowego - nowe kształty i wymiary edukacji / Bronisława Dymara. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 276 s. - (Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 18 )
Sygn. M 053994 Brzeg, M 62774 Kędzierzyn-Koźle, C 210626, M 210674, M 210675, M 210676 Opole

7. Dziecko w świecie edukacji : przykłady zajęć kompleksowych : bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia / Bronisława Dymara. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 175 s. : il. (gł. Kolor.) ; (Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 19 )
Sygn. M 052315 Kluczbork, C 201509 Opole

8. Edukacja w systemie Marii Montessori : wybrane obszary kształenia. T. 2 / Sabina Guz. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - 205 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Sygn. M 054322/II Brzeg, M 214981/II M 214983/II Opole

9. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - [Wyd. 3]. - Kraków : "Impuls", 2013. - 131 s. : il., rys.
Sygn. M 054056 Brzeg, C 210824, M 210855, M 210856 Opole

10. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki : rozwojowe testy przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca Papp ; tł. Magdalena Macińska. - Tyt. oryg.: Assessing neuromotor readiness for learning : the INPP developmental screening test and school intervention programme, 2012. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 132 s. : il.
Sygn. C 210882, M 210907, M 210908 Opole

11. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : "Impuls", 2013. - 292 s. : il.
Sygn. M 053994 Brzeg, M 62774 Kędzierzyn-Koźle, C 210626, M 210674, M 210675, M 210676 Opole

12. Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym / [aut. RM Roman Dolata et al.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. - 44 s. :il. ; 24 cm +płyta (CD)
Sygn. M 213382 Opole

13. Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. - 180 s.
Sygn. C 204021, M 208445, M 208446 Opole

14. Na progu : ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? : o co chodzi w pierwszej klasie? / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 87, [1] s. ;24 cm.
Sygn. M 63492, Kędzierzyn-Koźle, M 067404 Nysa, M 212559 Opole

15. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011. - 115 s. : il.
Sygn. M 211119, M 211120 Opole

16. Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Dorota Bronk, Anna Malenda. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2011. - 639, [1] s.
Sygn. C 62727, Kędzierzyn-Koźle, C 053273, M 053274 Kluczbork , C 207712, M 207726, M 211306, M 211307 Opole

17. Pozwólmy dzieciom uczyć się / Ewa Wiatrak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. - 95 s. : il.
Sygn. M 211829 Opole

18. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / pod red. Teresy Parczewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 205, [2] s. : il.
Sygn M 205758 Opole

19. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Kraków :Białystok : "Impuls" ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - 257 s. : il.
Sygn. C 210638, M 210734, M 210735, M 210736 Opole

20. Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania / Anna Jurek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 238, [1] s. : il.
Sygn. M 210985 Opole

21. Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych / Sylwia Grzegorzewska. - Kraków : "Impuls", 2009. - 310 s. : il.
Sygn. M 052412 Kluczbork, M 203623 Opole

22. Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych : między uprzedmiotowieniem a podmiotowością / Józefa Bałachowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009. - 335 s. : il.
Sygn. M 212131 Opole

23. Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej : (w świetle badań eksperymentalnych) / Irena Stańczak. - Kraków : "Impuls", 2013. - 209 s.
Sygn. M 62793, Kędzierzyn-Koźle, M 210953, M 210954 Opole

24. Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - 99, [2] s.
Sygn. M 052497 Kluczbork, C 066075 Nysa, M 202799 Opole

25. Uczenie się jako kompetencja kluczowa w samoocenie uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // W : Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2014. - S. 235-248

26. Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji : praca zbiorowa / red. nauk. Władysław Puślecki ; Dolnośląska Szkoła Wyższa, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w Warszawie. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008. - 338 s. : il.
Sygn. M 199479 Opole

27. Z teorii i praktyki edukacji dziecka : inspiracje dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej / pod red. Krystyny Gąsiorek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. - 226 s. : il. kolor., err. ; 21 cm. Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 585


Artykuły z czasopism:

28. Aktywność twórcza dzieci w działaniach plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej / Anna Jakubowicz-Bryx // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 3, s. 15-20

29. Ćwiczenia rozwijające kompetencję językową dziecka we wczesnej edukacji. Przygotowanie do nauki czytania i pisania /Patrycja Jakubczyk, Alicja Giermakowska. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe.2014/2015, nr 2, s. 78-88

30. Dzieci chcą się uczyć! – wykorzystanie multimedialnych programów edukacyjnych do wspomagania funkcjonowania poznawczego dzieci / Natalia Minge, Krzysztof Minge // Życie Szkoły. – 2013, nr 10, s. 10

31. Dziecko 6-letnie w szkole / Zdzislaw Ratajek // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, s. 82-89

32. Edukacja w zakresie sztuk wizualnych, czyli o przygotowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym do odbioru i kreowania otaczającej je ikonosfery / Beata Mazepa-Domagała, Teresa Wilk . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2015), s. 89-104

33. Indywidualizacja pracy młodszych uczniów w teorii i praktyce / Gabriela Kryk // Nowa Szkoła. - 2016 nr 2, s. 18-26

34. Indywidualność ucznia i szanse jej rozwoju w procesie kształcenia zintegrowanego / Józefa Bałachowicz // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 7-18

35. Innowacja czy iluminacja... :twórcza aktywność dziecka w szkole / Anna Wileczek . - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 7-19

36. Jak wspieram aktywność i wspomagam rozwój moich uczniów / Anna Magdalena Glinka. - Fot. // Życie Szkoły. - 2013, nr 5, s. 26-29

37. Kiedy zabawa, kiedy nauka? / Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 37-43
* Różne korzyści z nauczania zintegrowanego

38. Kompetencje dziecka na progu szkoły określone nową podstawą programową / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 69-80

39. Metoda stacji : jak przydzielać zadania o różnym poziomie trudności / Anna Lewandowska – Muller // Życie Szkoły. – 2012, nr 7, s. 8 – 9

40. Multimedia jako pośrednik w zdobywaniu wiedzy przez uczniów w młodszym wieku szkolnym / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 23-31

41. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kreatorem wszechstronnego rozwoju umysłowego wychowanków / Urszula Tyluś // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 17-22

42. "Nie ma mnie" : o pracy z uczniami wycofanymi i nieśmiałymi / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. - 2016, nr 6, s. 23-27

43. Nowa technologia w starej szkole / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 3, s. 95-102
* Wykorzystanie technologii komputerowej w edukacji jęzkowej dzieci w młodszym wieku szkolnym

44. Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 58-64

45. Program zajęć adaptacyjno-integracyjny dla klasy I / Anna Jaworska [et al.] // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 83-92

46. Proszę pani, czy to dobrze...? O dzieciach nadmiernie potrzebujących aprobaty nauczyciela / Małgorzata Tomera // Życie Szkoły. - 2015, nr 4 [2], s. 22-25

47. Przyjazny tablet / Dorota Zaród // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 36, s. 13
* Tablet jako narzędzie w pracy z młodszymi uczniami

48. Razem, czyli pomysł na pracę z sześciolatkami w klasie I / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Monika Mielcarek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 12-17

49. Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do szkoły / Agnieszka Kaczmarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 21-28

50. Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci w edukacji elementarnej / Beata Sufa. Streszcz. ang. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 66 (2013), s. 145-158

51. Różnice między 6- a 7-latkiem : potencjał czy ograniczenie? / Aleksandra Kram, Marta Molińska // Remedium. - 2015, nr 2, s. 5-7

52. Szkoła przestrzenią dla twórczej aktywności dzieci / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 107-109
* Zestawienie bibliograficzne

53. Uczeń w wieku wczesnoszkolnym - człowiekiem sukcesu (?). Mity i fakty / Teresa Neckar-Ilnicka // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 2, s. 157-171
* Kariera medialna dzieci w młodszym wieku szkolnym

54. Wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej a poziom rozwoju mowy pisanej u uczniów klas 1-3 : analiza porównawcza / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka. - Bibliogr. // Edukacja. - 2015, nr 1, s. 7-19

55. Wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce w okresie wczesnoszkolnym / Krzysztof Konarzewski // Edukacja. - 2013, nr 4, s. 5-19

56. Wielointeligentne odkrywanie świata / Aldona Kopik, Monika Zatorska. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 30-38
* Autorska koncepcja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym - Wielointeligentna edukacja dla dziecka

57. Wzbogacanie przestrzeni edukacyjnej uczniów w młodszym wieku szkolnym / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 1, s. 7-15

58. Zadania problemowe jako szansa nauczycielskiego rozpoznawania jakości myślenia matematycznego najmłodszych uczniów / Alina Kalinowska // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2009, nr 2, s. 214-220

59. Zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej a efekt względnego wieku w klasie trzeciej / Krzysztof Konarzewski . - Bibliogr. // Edukacja. - 2015, nr 2, s. 85-98

60. Zróżnicowany rozwój uczniów po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego / Mirosław Z. Babiarz . - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 7-11


Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji i Bibliografii, PBW Opole
Aktualizacja 2016.11.03
« poprz.

GALERIA

Jako tako czyli jak to po japońsku ... - warsztaty czytelnicze


image009   28 września  br. uczniowie z klasy III a z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Opolu uczestniczyli w pierwszych zajęciach czytelniczych z cyklu ,,Bajkopodróżowanie świata poznawanie". Podróż literacka odbyła się do Japonii, następna będzie do Włoch.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
4098773