Konsorcjum Opolskiej Biblioteki Cyfrowej

obc

obc
W 2016 roku powstało Konsorcjum Opolskiej Biblioteki Cyfrowej skupiające instytucje kultury oraz placówki oświatowe z województwa opolskiego. W skład Konsorcjum wchodzą: Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.

Sama Opolska Biblioteka Cyfrowa  została uruchomiona w 2010 roku jako inicjatywa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
Zasób Opolskiej Biblioteki Cyfrowej składa się z kolekcji: dziedzictwa narodowego (starodruków, rękopisów, grafik, kartografii), regionaliów (książek, czasopism, druków ulotnych, pocztówek), zbiorów współczesnych (książek i czasopism związanych z regionem, przekazywanych na mocy umów licencyjnych i wydawanych przez WBP) oraz zbiorów udostepnianych przez członków Konsorcjum.

 

Zbiory PBW publikowane na platformie OBC.