UWAGA!

W okresie od 26 czerwca do 1 września

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu czynna:

Poniedziałek – piątek 8.00-15.00,

soboty – nieczynne

 

Informujemy, że w dniach 23-25 sierpnia Filia PBW w Brzegu będzie nieczynna. Przepraszamy za niedogodności.

 

 


 

Kresy

Zestawienie bibliograficzne pt.
Kresy

 

Historyczne pojęcie „Kresy" wywodzić można ze staropolskiego określenia granicznych stanowisk wojskowych strzegących Podole i Ukrainę przed najazdami Tatarów i napadami hajdamaków. Na przestrzeni stuleci pojęcie to ewoluowało i zmieniał się obszar geograficzny, do którego się odnosiło. Przyjęło się, że pisane dużą literą Kresy to nazwa geograficzna obejmująca różne ziemie dawnego pogranicza uznane powszechnie za obszar polskiej swojskości (J. Kolbuszowski, Kresy, Wrocław 2004), w nawiązaniu do idei jedności tych obszarów z Rzeczpospolitą i integracji ich kultury z kulturą ogólnopolską.* We współczesnej polszczyźnie pojęcie Kresy funkcjonuje w odniesieniu do ziem II Rzeczpospolitej, utraconych po 1945 roku, w wyniku wytyczania nowych granic terytorialnych państwa polskiego po zakończeniu II wojny światowej.

Zestawienie bibliograficzne „Kresy" gromadzi 170 pozycji bibliograficznych, numerowanych łącznie wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, będących w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Opracowano je na podstawie elektronicznej bazy danych  biblioteki, a każdy opis bibliograficzny wydawnictwa zwartego opatrzono sygnaturą. Wydawnictwa zwarte pochodzą w większości z lat 1970-2009, ponadto w zestawieniu znajduje się jedna pozycja z 1948 roku i 9 wydawnictw przedwojennych (w tym jedno z 1848 r.).

*por. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona. Kolekcje tematyczne. Kresy Wschodnie,
dokument elektroniczny [dostęp 05. 05. 2010 r.], dostępny w World Wide Web:  http://www.polona.pl/dlibra/collectiondescription2?dirids=27

 

Książki:


1. Atamania UPA [Ukraińskej Powstańczej Armii] : tragedia kresów / Edward Prus. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - 366, [2] s. ; 20 cm
M 154886 (Opole), M 043049 (Kluczbork)

2. Bohatyrowicze sto lat później / aut. Iryda Grek-Pabisowa ; Towarzystwo Naukowe Warszawskie ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Iryda Grek Pabisowa. - Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1998. - 338 s.,[8] s.tabl. : fot.,mapy ;   24 cm
M 188872, M 188873 (Opole), M 063297 (Nysa)     

3. Budowle kultury ceramiki malowanej w świetle badań przeprowadzonych w Koszyłowcach, Niezwiskach i Buczaczu / Leon Kozłowski. - Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1930. -- 62,[1] s., 1 k. tabl. : il. ;   24 cm. - (Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział II. ; T.7, z.1 )
Z 020373 (Opole)

4. Bunt rojstów / Józef Mackiewicz. - [1 wyd. powojenne]. - Warszawa : "Gryf", 1990. - S. III-XIV, 215, [1] : fot. ; 20 cm
M 045564 (Kluczbork)

5. Burza od Wschodu : wspomnienia z Kijowszczyzny (1918-1920) / Maria Dunin-Kozicka , Maria Dunin Kozicka. - Łódź : "Artus", 1990. - 359, [1] s., [24] s. fot. ; 21 cm.
M 173763 (Opole)   

6. Cała radość życia : na Wołyniu, w Kazachstanie, w Polsce : wspomnienia / Frnceska Michalska. - Warszawa : "Noir sur Blanc", cop.2007. - 173, [3] s. : il., faks., fot., mapa ;   24 cm
M 196731 (Opole)

7. Dereszewicze 1863 / Stefan Kieniewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - 191, [1] s. : il., faks., fot., mapa, portr. ;  21 cm
M 147384 (Opole), M 48549 (Kędzierzyn-Koźle)

8. Dwa lata dziejów naszych : 1646, 1648. T.1, Cz.1 / Karol Szajnocha. - Warszawa : "Gazeta Polska", 1900. - 160 s. ; 17 cm
Z 012644/I 1 (Opole)

9. Dwa lata dziejów naszych : 1646, 1648. T.1, Cz.2 / Karol Szajnocha. - Warszawa : "Gazeta Polska", 1900. - s.161-320 ; 17 cm
Z 012644/I 2 (Opole)

10. Dwa lata dziejów naszych : 1646, 1648. T.1, Cz.3 / Karol Szajnocha. - Warszawa : "Gazeta Polska", 1900. - s.321-470 ; 17 cm.
Z 012644/I 3 (Opole)

11. Dwa lata dziejów naszych : 1646, 1648. T.2, Cz.1 / Karol Szajnocha. - Warszawa : "Gazeta Polska", 1900. - 160 s. ; 17 cm
Z 012644/II 1 (Opole)

12. Dwa lata dziejów naszych : 1646, 1648. T.2, Cz.2 / Karol Szajnocha. - Warszawa : "Gazeta Polska", 1900. - s.161-320 ; 17 cm
Z 012644/II 2 (Opole)

13. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.1, Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia. T.1, Województwa mińskie, mścisławskie, połockie, witebskie / Roman Aftanazy . - Wyd.2 przejrz. i uzup.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - 355, [5] s. : fot., mapy, pl., portr., rys. ; 30 cm
C 164688/I (Opole)

14. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.1, Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia. T.2, Województwa brzesko-litewskie, nowogródzkie / Roman Aftanazy. - Wyd.2 przejrz. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993. - 472,[4] s. : fot., mapy, pl., portr., rys. ; 30 cm
C 164688/II (Opole)

15. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.1, Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia. T.3, Województwo trockie, Księstwo Żmudzkie, Inflanty Polskie, Księstwo Kurlandzkie / Roman Aftanazy . - Wyd.2 przejrz. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - 410,[6] s. : il., fot., mapy, pl., portr. ; 30 cm
C 164688/III (Opole)

16. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.1, Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia. T.4, Województwo wileńskie / Roman Aftanazy. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993. - 547,[5] s. : fot., mapy, pl., portr., rys. ; 30 cm
C 164688/IV (Opole)

17. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.2, Ziemie ruskie Korony. T.5, Województwo wołyńskie / Roman Aftanazy . -- Wyd.1 przejrz. i uzup. -Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994. - 697 s. : faks., fot., mapy, pl., portr., rys. ;   30 cm
C 164688/V (Opole)

18. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.2, Ziemie ruskie Korony. T.6, Województwo bełskie, Ziemia Chełmska województwa ruskiego / Roman Aftanazy. - Wyd.2 przejrz. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995. - 437,[3] s. : faks., fot., mapy, pl., portr., rys. ; 30 cm
C 164688/VI (Opole)

19. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.2, Ziemie ruskie Korony. T.7, Województwo ruskie : Ziemia Halicka i Lwowska / Roman Aftanazy . - Wyd.2 przerz. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995. - 694,[2] s. : faks., fot., mapy, pl., portr., rys. ;   30 cm
C 164688/VII (Opole)

20. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.2, Ziemie ruskie korony. T.8, Województwo ruskie : Ziemia Przemyska i Sanocka / Roman Aftanazy . - Wyd.2 przejrz. i uzup. -Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996. - 453,[3] s. : fot., mapy, pl., portr., rys. ;   30 cm
C 164688/VIII (Opole)

21. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.2, Ziemie ruskie Korony. T.9, Województwo podolskie / Roman Aftanazy. - Wyd.2 przejrz. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996. - 444, [4] s. : fot., mapy, pl., portr., rys. ;   30 cm
C 164688/IX (Opole)

22. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.2, Ziemie ruskie Korony. T.10, Województwo bracławskie / Roman Aftanazy . - Wyd.2 przejrz. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996. - 573, [3] s. : fot., mapy, pl., portr., rys. ;   30 cm
C 164688/X (Opole)

23. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.2, Ziemie ruskie Korony. T.11, Województwo kijowskie oraz uzupełnienia do tomów 1-10 / Roman Aftanazy. - Wyd.2 przejrz. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. - 804, [3] s. : faks., fot., mapy, pl., portr., err. ;   30 cm
C 164688/XI (Opole)

24. Encyklopedia Kresów / słowo wstępne Stanisław Lem ; [aut. Andrzej Betlej et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Kluszczyński, [2004]. - 558, [1] s. : il. (gł. kolor.), faks., fot. kolor., mapy, portr. ;  28 cm
C 200372 (Opole)

25. Europa nieprowincjonalna : przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś,Litwa,Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospospolitej Polskiej) w latach 1772-1999 : praca zbiorowa = Non-pro vincial Europe : changes on the Territories of the former Polish Republic [...] / red. Krzysztof Jasiewicz ; aut. Piotr Eberhardt. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1999. - 1495 s. ; 25 cm.
C 182031 (Opole)

26. Granice i pogranicza : język i historia. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Warszawa 27-28 maja 1993r. / red. Stanisław Dubisz ; red., Alicja Nagórko ; Instytut Języka Polskiego UW. - Warszawa : "Elipsa", 1994. - 239 s. ; 24 cm
M 179654 (Opole)

27. Herosi spod znaku tryzuba : Konowalec - Bandera - Szuchewycz / Edward Prus ; przedm., Józef Czmut. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. - 346, [2] s. : il., 3 potr., 1 rys. ; 21 cm
M 143706, M 143707 (Opole), M 038025, M 046870 (Nysa)

28. Historiografia sztuki polskiej w latach 1832-1863 na ziemiach centralnych i wschodnich dawnej Rzeczypospolitej : F[ranciszek] M[aksymilian] Sobieszczański, J[ózef] I[gnacy] Kraszewski, E[dward] Rastawiecki, A[leksander] Przeździecki / Jolanta Polanowska. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1995. - 230 s., [12] k.tabl. : il., faks., portr. ;   24 cm. - ( Studia z Historii Sztuki / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki ; T.49 )
M 173425 (Opole)

29. "Innego końca świata nie będzie" : z Barbarą Skargą rozmawiają / Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski. - Kraków : "Znak", 2007. - 331,[3] s. : il., fot., portr. ;   24 cm
M 198017 (Opole)

30. Jeśli zapomnę o nich... / Grażyna Lipińska ; do dr. przygot. Jacek Bierezin. - Warszawa : Editions Spotkania, 1990. - 462 s., [8] s. tabl. : il., fot., portr. ; 21 cm
M 162733 (Opole), M 045243 (Brzeg)

31. Język mniejszości i języki regionalne / red. Elżbieta Wrocławska, Jadwiga Zieniukowa ; Towarzystwo Naukowe Warszawskie ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.  - Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2003. - 555 s. : mapy, wykr. ;   24 cm.  - ( Język na Pograniczach ; 24 )
M 188743, M 188744, M 188745, M 188746, M 188747 (Opole), M 066542 (Nysa)

32. Język polski dawnych Kresów Wschodnich. T.1, Studia i materiały / red. Janusz Rieger. - Warszawa : "Semper", 1996. - 311,[5]s. : mapy ;   24 cm
M 178110/I (Opole)

33. Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX w. / Zofia Kurzowa. -
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 499,[2] s. ; 24 cm
M 038170, C 167981, M 184466, M 184467 (Opole), M 58932 (Kędzierzyn-Koźle), M 050186 (Kluczbork), C 060876 (Nysa)

34. Józef Łobodowski rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego / red. Ludmiła Siryk, Jerzy Święch ; tł.[z ukr.] Ludmiła Siryk, J. Wojtaszko ; Zakład Literatury Współczesnej IFP, Zakład Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - 156 s. ; 21 cm
M 182807 (Opole)

35. Karpaty i Podkarpacie / F. Antoni Ossendowski. - Poznań : Wydawnictwo Polskie , [1939]. - 258, [2] s. : il. ;   21 cm. - (Cuda Polski : piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów ; [t. 14] )
Z 029065 (Opole)

36. Konflikty polsko-sowieckie 1942-1944 / oprac. Wojciech Roszkowski [nazwa], Andrzej Albert [pseud.] ; przeł. [z ros.], Wojciech Materski. - Warszawa : ISP PAN, 1993. - 195 s. : faks. ;   24 cm. - ( Z Archiwów Sowieckich )
M 179469 (Opole)

37. Kresowe trójmiasto : Truskawiec, Drohobycz, Borysław / Stanisław Sławomir Nicieja. - Opole : Wydawnictwo MS, cop. 2009. - 294, [2] s. : il., faks., fot. ; 25 cm
M 201915 (Opole)

38. Kresy / Jacek Kolbuszewski. - Wyd. 4. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000. - 256, [2] s. : il. (w tym kolor.), mapy ;   20 cm.  -
M 57093 (Kędzierzyn-Koźle)

39. Kresy czyli Obszar tęsnoty / Tadeusz Chrzanowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop.2001. - 235,[2] s. : il. ;  22 cm
M 189213 (Opole)

40. Kresy imperium : szkice i materiały do dziejów polityki rosyjskiej / Henryk Głębocki. - Kraków : "Arcana", 2006. - 568 s. ; 22 cm
M 196155 (Opole)

41. Kresy kresów - Stanisławów / Tadeusz Olszański. - Warszawa : "Iskry", cop. 2008. -- 173, [3] s. : il. ; 25 cm
M 200461 (Opole)

42. Kresy w czerwieni : agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku / Czesław K. Grzelak. - Warszawa : "Neriton", 1998. - 587,[3] s. : mapy, pl., wykr. ;   25 cm
C 179153 (Opole)

43. Kresy w literaturze : twórcy dwudziestowieczni / red. Eugeniusz Czaplejewicz, Edward Kasperski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1996. - 347, [2] s. ; 20 cm
M 181380 (Opole)

44. Kresy w literaturze polskiej : studia i szkice / Bolesław Hadaczek. - Gorzów Wielkopolski : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999. - 300 s. ; 24 cm
M 185613 (Opole)    

45. Kresy w ogniu : wojna polsko-sowiecka 1939 / Wiktor Krzysztof Cygan. - Warszawa : Warszawska Oficyna Wydawnicza "Gryf", 1990. - [2], 180, [1] s. : 1 mapa ; 21 cm
M 54503 (Kędzierzyn-Koźle)

46. Kresy wschodnie w starej fotografii [zbiory ilustracyjne] / oprac. Anna Gacek. -Warszawa : Foto-Edytor, 1991. - 15 k. cz.-b. 30x24 cm
GF 000690 (Opole)
    
47. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy : monografie i wzmianki. T.1 / Kazimierz Pułaski. - Warszawa : "Blitz-Print", 1991. - [4], VIII, 261, [3] s., [52] k.tabl. : il., portr. ; 30 cm
C 165935/I (Opole)

48. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy : monografie i wzmianki. T.2 / Kazimierz Pułaski ; oprac. nauk., Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński. - Warszawa : "Blitz-Print", 1991. - [4], XIII, 269, XVII, [2] s. ; 30 cm
C 165935/II (Opole)

49. Kuratoryjne biblioteki pedagogiczne na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej : wybór źródeł / oprac. Jolanta Dzieniakowska. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2006. - 248 s. ; 24 cm
M 197774 (Opole)

50. Legenda Kresów : Szare Szeregi w walce UPA / Edward Prus . - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Wrocław : "Nortom", cop. 2003. - 344 s. : fot.,portr. ;   21 cm
M 191645 (Opole)

51. Listy o Kresach południowo-wschodnich / Tadeusz Pater. - Kraków : Wydawnictwo "AA", 2006. - 574 s., 16 s. tabl. kolor. : il. ;   24 cm
M 200794 (Opole)

52. Literatura Kresów - kresy literatury : fenomen Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego / Stanisław Uliasz. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - [2], 244, [1] s. ; 21 cm
M 169970, M 200891 (Opole)

53. Londyn, Toronto, Vancouver : rozmowy z pisarzami emigracyjnymi / oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Niewiadomski. - Lublin : Stowarzyszenie Literackie "Kresy", 1993. - 157,[3] s. ; 21 cm. - ( Biblioteka Kresowa )
M 169674,M 169675 (Opole)

54. Losy Polaków w ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich] w latach 1939-1986 / Julian Siedlecki ; przedm. Edward Raczyński . - [Wyd.1 krajowe]. - Gdańsk : "Graf", 1990. - 404 s., [16] s. tabl. : il., fot., mapy, portr. ; 22 cm
M 161496 (Opole), M 054007 (Nysa)

55. Lwów - Donbas 1945 / Maria Kulczyńska . - [Wyd.2]. - Warszawa : "Epoka", 1989. -- 79,[1] s. ; il., faks., fot., portr. ; 21 cm.  - ( Biblioteka "Tygodnika Demokratycznego" ; T. 6 )
M 158628 (Opole), M 043975 (Brzeg), M 044490 (Kluczbork), M 52172 (Kędzierzyn-Koźle)

56. Lwów 1939 / Wojciech Włodarkiewicz. - Warszawa : "Bellona", 2003. - 237, [2] s., [8] s. tabl. : faks., fot., mapy ; 20 cm. - ( Historyczne Bitwy )
M 186078 (Opole)

57. Lwów w starej fotografii i rycinie [zbiory ilustracyjne] / oprac. Małgorzata Sienkiewicz. - Warszawa : KAW, 1991. - 20 k. cz.-b. 30 x 24 cm
GF 000657 (Opole)

58. Małe ojczyzny kresowe w literaturze polskiej XX wieku : szkice / Bolesław Hadaczek. - Szczecin : "PoNad", 2003. - 299 s. ; 24 cm
M 193626 (Opole)

59. Matka Boska Buszczecka i jeźdźcy Apokalipsy / Władysław Żołnowski. - Lublin ; Opole : Polihymnia, 1998. - 135, [2] s. ; [24] s. tabl. : err., faks., fot., portr. ; 21 cm
M 180568 (Opole)

60. Michał Baliński jako mecenas polsko-litewskich więzi kulturowych / Romuald Naruniec. - Warszawa : "Semper", 1995. - 230 s. ; 21 cm
M 178100 (Opole)

61. Mienie zabużańskie : prawne podstawy realizacji roszczeń / Krystyna Michniewicz-Wanik. - Wrocław : Wydawnictwo "Nortom", cop. 2008. - 223 s. ; 21 cm
M 201127 (Opole)

62. Między Niemnem a Dźwiną : ziemia wileńska i nowogrodzka / Tadeusz Łopalewski ; przedmowę napisał Aleksander Prystor. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - [4], 234, [4] s. : fot., 1 mapa, portr. ; 21 cm.  - (Cuda Polski : piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów [reprinty] ; [t. 4] )
C 162255 (Opole), M 62465 (Kędzierzyn-Koźle), M 052758 (Kluczbork), M 054279 (Nysa)     

63. Między Polską etniczną a historyczną / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Historycznych. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1988. - 284, [3] s. ; 24 cm. - ( Polska Myśl Polityczna XIX i XX Wieku, ISSN 0208-4090 ; 6 )
M 097498/VI (Opole), M 043299 (Kluczbork), M 050769/VI (Nysa)     
      
64. Moje wspomnienia / Aleksander Jełowicki. - Warszawa : "Pax", 1970. -  439, [1] s., 1 k. tabl. : il., portr. ; 24 cm
M 068451 (Opole), M 015384 (Nysa)

65. Monumenta Variis Radivillorum : wyposażenie zamku Nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych. Część I : XVI-XVII wiek / Tadeusz Bernatowicz. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 1998. - 94,[2] s.,[24] s.il. : faks.,fot.,il.,4 pl. ;   24 cm. - ( Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B. Wspólne Dziedzictwo ; Cz.1
M 179649/I (Opole)

66. "Na nieludzkiej ziemi" : zsyłki, łagry, deportacje : zestawienie bibliograficzne / oprac., dobór materiału, Anna Słowiok ; dobór materiału Mirosław Król ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. - Kielce : WBP, 1992. - 39 s. : il., 1 mapa ; 21 cm
I 165429 (Opole)

67. Niewiasty kresowe : opowiadania historyczne / Antoni Józef Rolle. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1883. - 243, [2] s. ; 24 cm
Z 031631 (Opole)

68. O dialogu kultur wspólnot kresowych / red. Stanisław Uliasz ; aut. Krzysztof M. Dmitruk. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998. - 366 s. ; 21 cm
M 186866 (Opole)

69. Od Czarnohory do Białowieży / Tadeusz Petrowicz. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986. - 261, [3] s. : il., faks., fot., mapy, portr. ; 21 cm
M 148789 (Opole)

70. Od strony Kresów : studia i szkice / red. Halina Bursztyńska, Tadeusz Budrewicz, Swietłana Musijenko. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1994. - 160,[2] s. ; 24 cm.  - ( Prace Monograficzne / WSP w Krakowie, ISSN 0239-6025 )
M 177536, M 177537, M 177538 (Opole)

71. Oko w oko z banderowcami : wspomnienia małoletniego żołnierza Armii Krajowej / Stanisław Jastrzębski. - Katowice : "Śląsk", 1994. - 162,[1] s., [8] k. tabl. : il., faks., fot., portr ; 17 cm
M 171901 (Opole)

72. Ostatni Komendant : opowieść o Leopaldzie Okulickim / Jerzy Roman Krzyżanowski. - Warszawa : "Novum", 1990. - 160 s. : 1 portr. ; 21 cm
M 161885 (Opole), M 047126 (Kluczbork)

73. Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych / Michał Jagiełło. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PAN, 2000. - 488, [3] s. ; 24 cm
C 181738 (Opole)

74. Patriotyzm i tolerancja : nurt humanistyczny w polskiej myśli etnologicznej do drugiej wojny światowej wobec prcesów etnicznych na Kresach / Wojciech Olszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - 143, [1] s. ; 24 cm
M 199481 (Opole)

75. Pierwszy naród ukarany : stalinizm wobec polskiej ludności kresowej (1921-1938) / Mikołaj Iwanow. - Warszawa : "Omnipress", 1991. - 167, [2] s., [24] s.tabl. : il., faks., fot., portr ;   20 cm  sygn. M 165072
M 165072 (Opole)

76. Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna Kresów południowo-wschodnich w latach 1918-1939 / Łucja Kapralska. - Kraków : "Nomos", 2000. - 254 s. ; 21 cm
M 196798 (Opole)

77. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego / Alicja Joanna Siegeń-Matyjewicz , Alicja Joanna Siegeń Matyjewicz. - Olsztyn ; Warszawa : Białoruskie Zrzeszenie Studentów, 2007. - 279 s. : wykr. ;   24 cm
M 186866 (Opole)

78. Podstawy geografii politycznej / Zbigniew Rykiel. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 263 s. : mapy ;   24 cm
C 193244 M 192133 M 194003 (Opole)

79. Polacy i Ukraińcy : sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej / Ryszard Torzecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 348,[1] s. : err. ;   21 cm
M 166619 (Opole), M 047459 (Kluczbork), M 055331 (Nysa)

80. Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma systemami totalitarnymi 1942-1945. Cz.2 / red. nauk. Grzegorz Motyka, Urij Sapoval. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005. - [876]-1512 s. ; 25 cm.  - ( Polska i Ukraina w Latach Trzydziestych-Czterdziestych XX wieku ; T.4, cz.2 )
M 194198/II (Opole)

81. Polacy na Wileńszczyźnie : 1939-1944 / Dariusz Ratajczak. - B.m. : "O.N-a", 1990. - 83 s. ; 20 cm
M 164730 (Opole), M 60642 (Kędzierzyn-Koźle)

82. Polesie / F. Antoni Ossendowski. - Poznań : Wydawnictwo Polskie (R. Wegner), [ca 1935]. - 206 s. : il. ;   21 cm.  - (Cuda Polski : piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów ; [t. 6] )
Z 030702 (Opole)

83. Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915 / Stefania Walasek. - Kraków : "Impuls", 2002. - 178, [1] s. : faks., fot. ;   24 cm
M 184540 (Opole)

84. Polsko-niemiecka wspólnota losów : uciekinierzy, wysiedleni, wypędzeni w niemieckiej "literaturze wypędzenia" i polskiej literaturze kresowej = Deutsch-polnische Schicksalsgemeinschaft[...] / aut., Tadeusz Bujnicki ; tł.[z pol.] Wolfgang Joehling ; tł.[z niem.] Stanisław Bieniasz ; Regionalne Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gliwicach ; Deutsch-polnische Schicksalsgemeinschaft[...].  -Gliwice : "Wokół Nas", [1997?]. - 219 s. ; 21 cm
M 181179 (Opole)

85. Polszczyzna Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich do 1939 roku / Zofia Kurzowa. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 474 s., [6] k. tabl. ; 21 cm
M 132270, 132271, M 172972 (Opole), M 42869 (Kędzierzyn-Koźle), M 036446 (Kluczbork)

86. Polszczyzna północnokresowa z przełomu XVII i XVIII w. : na podstawie rękopisów Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego i Antoniego Kazimierza Sapiehy / Barbara Smolińska ; Polska Akademia Nauk. Insytut Języka Polskiego. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983. - 217 s. ; 24 cm. - ( Prace Instytutu Języka Polskiego, ISSN 0208-4074 ; 51 )
M 133384 (Opole)

87. Poznawcze i kształcące walory literatury dokumentu osobistego (na przykładzie relacji Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich oraz Niemców wysiedlonych ze Śląska w latach 1944-1946) / Barbara Kubis ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - 321 s. ; 24 cm. - ( Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 377 )
M 196278 (Opole)

88. Pożoga : [wspomnienia z Wołynia 1917-1919] / Zofia Kossak ; posł. Józef Olejniczak ; il. Witold Gluźniewicz. - Katowice : Księgarnia św.Jacka, 1990. - 305, [3] s. : il. ; 20 cm
M 162094 (Opole)

89. Przygoda archiwalna / Leon Gomolicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. - 168,[3] s. : il. ; 19 cm
M 099556 (Opole)

90. Rekonstrukcja narodów : Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś : 1569-1999 / Timothy Snyder ; przeł. z ang., Magda Pietrzak-Merta ; przeł. z ang., Magda Pietrzak Merta. Sejny : "Pogranicze", 2006. - 350,[2] s. : fot.,mapy ;   24 cm
M 195504 (Opole)

91. Repatriacje i migracje ludności pogranicza XX wieku : stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego / red. Marek Kietliński, Wojciech Śleszyński. - Białystok : [Archiwum Państwowe], 2004. - 292 s. ; 24 cm. - ( Wspólne Dziedzictwo Ziem Północno-Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej ; T.3 )
M 190598 (Opole)

92. Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-59 / Małgorzata Ruchniewicz. -Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2000. - 402 s., [9] s. tabl. : faks., fot. ;   22 cm.  - ( Brostiana ; 5)
M 57963 (Kędzierzyn-Koźle)

93. Rok 1863 na Ukrainie : pamiętnik nieznanego autora / Józef Piłsudski ; oprac. i przedm., Eligiusz Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Literackie, 1979. - 130,[2] s. ; 19 cm
M 117580 (Opole)

94. Spotkania z Innym / Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. - 263,[4] s. ; 20 cm
M 194470 (Opole)

95. SS-Galizien : patrioci czy zbrodniarze? / Edward Prus. - Wyd. 2, popr. i rozsz. - Wrocław : "Nortom", cop. 2008. - 279 s. : il. ; 21 cm
M 201153 (Opole)

96. Starzy i nowi mieszkańcy Opolszczyzny / Maria Szmeja ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu. - Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 1997. - 138 s. ; 24 cm
M 179660 (Opole)

97. Stosunki polsko - ukraińskie w latach 1939 - 1947 [Zbiory ilustracyjne] : Karty / oprac. Agnieszka Jaczyńska [et al.].  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej,Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Biuro Edukacji Publicznej, 2002. --  40 kart luz.; il., faks., fot., mapy;   24 x 30 cm.
GF 000739, GF 000755, GF 000756 (Opole), GF 000016 (Kluczbork)

98. Stosunki polsko - ukraińskie w latach 1939 - 1947 [Druk towarzyszący] : materiały dla nauczyciela / oprac. Agnieszka Jaczyńska [et al.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Biuro Edukacji Publicznej. 2002. -15 s. ; 29 cm.  - ( Teki Edukacyjne IPN )
DT 000457, DT 000459, DT 000435 (Opole)

99. Stosunki polsko - ukraińskie w latach 1939 - 1947 [Druk towarzyszący] : materiały dla ucznia / oprac. Agnieszka Jaczyńska [et al.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Biuro Edukacji Publicznej. 2002. - 64 s. ; 29 cm.  - ( Teki Edukacyjne IPN )
DT 000458, DT 000460, DT 000436 (Opole)

100. Studia nad polszczyzną kresową. T. 1 / pod red. Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982. - 259 s. : mapy ; 24 cm. - (Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk, ISSN 0079-3485 ; 98 )
M 129152/I (Opole)

101. Studia nad polszczyzną kresową. T. 2 / pod red. Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza. Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. - 150 s. ; 24 cm.  - ( Prace Językoznawcze, ISSN 0079-3485 ; 106 )
M 129152/II (Opole)

102. Studia nad polszczyzną kresową. T. 3 / pod red. Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. - 182 s., [2] s. tabl. : faks. ;   24 cm.  - (Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk, ISSN 0079-3485 ; 107)
M 129152/III (Opole)

103. Studia nad polszczyzną kresową. T. 4 / pod red. Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - 122, [1] s. : mapy ;  24 cm. - (Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa, ISSN 0079-3485 ; 110)
M 129152/IV (Opole)

104. Studia nad polszczyzną kresową. T. 5 / pod red. Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990. - 223, [1] s. : mapa ;   24 cm.  - (Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa, ISSN 0079-3485 ; 112 )
M 129152/V (Opole)

105. Studia nad polszczyzną kresową. T. 6 / pod red. Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991. - 254, [1] s. : mapy ;   24 cm.  - (Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa, ISSN 0079-3485 ; 123 )
M 129152/VI (Opole)

106. Studia nad polszczyzną kresową. T. 7 / pod red. Janusza Riegera ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1994. - 233, [2] s. : il. ;   24 cm.  - (Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa, ISSN 0079-3485 ; 126 )
M 129152/VII (Opole)

107. Studia nad polszczyzną kresową. T. 8 / pod red. Janusza Riegera ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Warszawa : "Semper", 1995. - 282 s. ; 24 cm
M 129152/VIII (Opole)

108. Szatańskie igrzysko : historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) / Edward Prus. - Wrocław : "Nortom", cop. 2009. - 380 s. ; 21 cm
M 201154 (Opole)

109. Szkice wileńskie : rozprawy i eseje / Tadeusz Bujnicki. - Kraków : Collegium Columbinum, cop.2002. - 359 s., [8] s. tabl. kolor. : fot. (w tym kolor.) ;   21 cm. - ( Biblioteka Tradycji Literackich ; nr XVI )
M 195011 (Opole)

110. Turystyczny atlas samochodowy : Polska niezwykła : kresy / red. atlasu Maciek Sawicki. - Warszawa : "Demart", 2007. - 190, [1] s. : il., faks., fot., mapy ;   31 cm
S 198056 (Opole)

111. Twierdze kresowe Rzeczypospolitej : historia, legendy, biografie / Stanisław Sławomir Nicieja. - Warszawa : "Iskry", 2006. - 214, [6] s. : il., faks., fot. ;   24 cm
M 196853 (Opole)

112. Ty musisz żyć, aby dać świadectwo prawdzie : pamiętnik zesłańca / Dominik Mieczysław Baczyński ; wybór i oprac. Czesław Sandelewski. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1990. - 540, [4] s. ; 21 cm
M 161859 (Opole), M 044938 (Brzeg)

113. Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej "Kultury" / Iwona Hofman. - Poznań : "Forum Naukowe", 2003. - 322 s. ; 22 cm
C 188993 (Opole)

114. Unifikacja języka mieszkańców wsi okolic Brzegu na Śląsku Opolskim : studium socjolingwistyczne / Krzysztof Kleszcz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. - 123 s. ; 24 cm
C 183886 (Opole)

115. W kręgu sacrum i pogranicza / red. Ewa Matuszczyk, Maciej Krzywosz. - Białystok : Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu. Instytut Socjologii, 2004. - 403, [1] s. ; 24 cm
M 190713 (Opole)

116. Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918-1921 / Antoni Czubiński. - Opole : Instytut Śląski, 1993. - 313, [2] s. ; 24 cm+
M 168467, M 170653 (Opole), M 047433 (Kluczbork)

117. Walka o kresy zachodnie w epoce Piastów / Teodor Tyc ; zestawił i słowem wstępnym opatrzył Gerard Labuda. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1948. - 95, [1] s. ; 21 cm. - ( Biblioteka Ziem Odzyskanych )
MP 000296 (Opole), M 22277 (Kędzierzyn-Koźle)

118. Wileńska encyklopedia 1939-2005 / oprac., Mieczysław Jackiewicz. - Warszawa : "Exlibris", 2007. - 701 s. ; 25 cm
C 196884 (Opole)

119. Wschodnie losy Polaków. T.1 / wybór Wiesław Myśliwski ; wstęp, Andrzej Garlicki. - Łomża : "Stopka", 1991. - 367, [5]s. : il., faks., fot., portr. ; 22 cm
M 164845/I (Opole), M 046432/I (Brzeg)

120. Wschodnie losy Polaków. T.2 / wybór Wiesław Myśliwski ; wstęp, Andrzej Garlicki. - Łomża : "Stopka", 1991. - 339, [1]s. : il., faks., fot., portr. ; 22 cm
M 164845/II (Opole), M 046432/II (Brzeg)

121. Wschodnie losy Polaków. T. 3 / wybór Wiesław Myśliwski ; wstęp, Andrzej Garlicki. - Łomża : "Stopka", 1991. - 321, [3] s. ; 22 cm
M 164845/III (Opole), M 046432/III (Brzeg)

122. Wschodnie losy Polaków. T.4 / wybór Wiesław Myśliwski ; wstęp Andrzej Garlicki. - Łomża : "Stopka", 1991. - 383, [1] s. : il., faks., fot., 1 mapa, portr. ;  22 cm
M 164845/IV (Opole), M 46432/IV (Brzeg)       

123. Wspomnienia starego wołyniaka / Franciszek Bagieński ; wstęp, Zbigniew Sudolski ; oprac. Zbigniew Sudolski ; oprac., współpr., Grażyna Góralewska. - Warszawa : "Pax", 1987. - 308, [3] s., [20] s. tabl. : il., faks., fot., port ;   20 cm.  - ( Seria z Zegarem )
M 155656 (Opole)

124. Wspomnienia Sybiraków. [T.] 1, "Polsza budiet kagda woron zbieliejet" / oprac. Janusz Przewłocki ; Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna. - Warszawa : "Pomost", 1990. - [4],159, [1] s. ; 20 cm
M 161310/I (Opole)    

125. Wspomnienia Sybiraków. [T.]1, "Polsza budiet kagda woron zbieliejet" / oprac., Janusz Przewłocki ; Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna. - Warszawa : "Pomost", 1990. - [4],159,[1] s. ; 20 cm.
M 161310/I (Opole)   

126. Wspomnienia Sybiraków. [T.] 2, "Kto nie był tot budiet, kto był tot nie zabudiet" / oprac. Janusz Przewłocki ; Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna. - Warszawa : "Pomost", 1990. - [4], IV, 166, [2] s. ; 20 cm
M 161310/II (Opole)       

127. Wspomnienia Sybiraków. [T.] 3, "Maskwa sliozam nie wierit" / oprac. Janusz Przewłocki ; Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna. - Warszawa : "Pomost", 1990. - 182, [1] s. ; 20 cm
M 161310/III (Opole)      

128. Wspólnota pamięci : studia z dziejów ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. Jolanta Gwioździk ; red., Jan Malicki ; aut., Andrzej M. Wyrwa. - Katowice : Biblioteka Śląska, 2006. - 502 s. : il., faks., fot., mapy ; 25 cm. - ( Liber Amicorum ; Vol.1 )
M 196397 (Opole)

129. Z Kresów Wschodnich na Zachód / Monika Śladewska. - Wrocław : "Atla 2", 2001. - 203 s.,[10] s.tabl. : fot.,mapa ;   21 cm
M 184389 (Opole)

130. Zagłada polskich Kresów : ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941 : studium z dziejów zagłady dawnego narodu politycznego / Krzysztof Jasiewicz. - Warszawa : "Volumen", 1997. - 358,[1] ; 24 cm.
M 178445 (Opole)

131. Zapomniani-my Żydzi kresowi / fot., tekst i wybór cytatów, Andrzej Polec. - Olszanica : "Bosz", 2006. - 156,[4] s. : fot.(w tym kolor.) ;   31 cm
S 193866 (Opole), C 063870 (Nysa)

    
Artykuły w czasopismach:

    
132. Arkadia literatury popularnej / Jacek Kolbuszewski //  Kresy. - 1994, nr 18, s. 101-116

133. Fantazmatyka Kuśniewicza / Mieczysław Dąbrowski //  Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 1, s. 1-13

134. Huculski świat Vincenza / Bolesław Hadaczek //  Ruch Literacki. - 1987, z. 4-5, s. 281-294

135. Inspiracje kresowe w literaturze oświecenia / Bolesław Hadaczek //  Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 3, s. 15-27

136. Instytucje i organizacje polskie na Kresach Wschodnich 1920-1939 / Wanda Paprocka. - Bibliogr. //  Etnografia Polska. - 2001, nr 1-2, s. 9-22

137. Jakie kresy? Jaka literatura kresowa? : (perspektywa współczesna) / Eugeniusz Czaplejewicz //  Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 6, s. 1-15

138. Kazimierz Bereśniewicz (1895-1930) organizator nauczania robót ręcznych na Kresach Wschodnich / Tadeusz Bizerski //  Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1991, nr 4, s. 252-254

139. Koncepcje przesiedlenia ludności na ziemie północno-wschodnie II Rzeczypospolitej / Wojciech Śleszyński //  Zeszyty Historyczne. - Z. 148 (2004) , s. 18-34

140. Kreowany świat kresów Włodzimierza Odojewskiego / Jerzy Krzyżanowski //  Pamiętnik Literacki. - 1994, z. 4, s. 59-73

141. Kresowa ziemia rodzinna w prozie polskiej o pierwszej wojnie światowej / Katarzyna R. Łozowska //  Literatura Ludowa. - 2001, nr 6, s. 3-16

142. Kresy - pomysł na pismo / Arkadiusz Bagłajewski //  Znak. - 1994, nr 1, s. 137-140

143. Kwestia rodowodu we współczesnej powieści ukraińskiej i polskiej (na przykładzie wybranych powieści) / Oksana Weretiuk //  Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 3, s. 35-40

144. Legenda kresów w literaturze XIX wieku / Jacek Kolbuszewski //  Odra. - 1982, nr 12, s. 42-56

145. Ludność niepolska i jej świadomość narodowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej / Elwira Kryńska //  Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2007, nr 1-2, s. 21-39

146. Lwów w aspekcie turystyki nostalgicznej / Denis Sydorczuk //  Edukacja Humanistyczna. - 2007, nr 2, s. 67-71

147. Metafizyka kresów Włodzimierza Odojewskiego / Bolesław Hadaczek //  Ruch Literacki. - 1991, z. 1-2, s. 33-46

148. Metafizyka na krawędzi / Artur Żywiołek //  Kresy. - 1998, nr 3, s. 224-227

149. Nauczyciele z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej - pionierami oświaty na Śląsku Opolskim / Jerzy Duda. - Bibliogr. //  Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2006, nr 3-4, s. 127-135

150. O literaturze kresowej (jej mitach i metodologii) / Bolesław Hadaczek //  Ruch Literacki. - 1998, z. 4, s. 525-543

151. O poezji kresów wschodnich w dwudziestoleciu międzywojennym / Bolesław Hadaczek //  Poezja. - 1988, nr 11, s. 67-76

152. O Romanie Aftanazym / Adam Wierciński //  Odra. - 2007, nr 1, s. 40-43

153. Od "Pożogi" do "Szczenięcych lat" / Stanisław Uliasz //  Akcent. - 1991, nr 1, s. 95-102

154. Parasol Vincenza / Alan Weiss //  Odra. - 2009, nr 10, s. 43-50

155. Podróże na Kresy - egzotyczna atrakcja, romantyczna przygoda czy nostalgiczne powroty? / Maciej Dobromilski //  Edukacja Humanistyczna. - 2007, nr 2, s. 61-66

156. Polesie / Tomasz Kuba Kozłowski . - Fot. //  Karta. - 2009, nr 59, s. 2-23

157. Polska literatura współczesna w poszukiwaniu mitu / Bogumiła Kaniewska //  Polonistyka. - 2005, nr 1, dod. Matura - Egzamin Wewnętrzny nr 3, s. 3-6

158. Polski dyskurs kresowy w niefikcjonalnych zapisach międzywojennych. Próba lektury w perspektywie postcolonial studies / Hanna Gosk //  Teksty Drugie. - 2008, nr 6, s. 20-33

159. Polskie Kresy i amerykańskie Południe : szkic do studiów porównawczych / Agnieszka Sozańska //  Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 3, s. 99-110

160. Potrzeba Litwy : Kresy w literaturze powojennej / Agata Stankowska //  Polonistyka. - 1997, nr 4, s. 225-230

161. Proza kresów wschodnich w dwudziestoleciu międzywojennym : (rekonesans) / Bolesław Hadaczek //  Ruch Literacki. - 1986, z. 4, s. 265-279

162. Schulzowskie reprezentacje pogranicza kulturowego w perspektywie postkolonialnej / Dorota Wojda //  Teksty Drugie. - 2007, nr 4, s. 233-247

163. Społeczna akcja likwidacji analfabetyzmu na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej / Hanna Markiewiczowa //  Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2008, nr 1-2, s. 27-36

164. Temat kresowy w prozie powojennej / Małgorzata Czermińska //  Polonistyka. - 1992, nr 10, s. 581-588

165. Ucieczka na Kresy / Marek Zieliński //  Kresy. - 1992, nr 9-10, s. 140-150

166. Utopia kraju lat dziecinnych : (emigracja powojenna wobec Kresów) / Rafał Habielski //  Kresy. - 1995, nr 2, s. 74-80

167. Zagłada ojcowizny / Maciej Korkuć //  Tygodnik Powszechny. - 2010, nr 8, s. 24-25

168. Zagłębie borysławskie : album / Tomasz Kuba Kozłowski //  Karta. - 2008, nr 55, s. 64-89

 

oprac. Joanna Popów-Bogdoł
PBW w Opolu, filia Strzelce Opolskie

 

GALERIA

Jako tako czyli jak to po japońsku ... - warsztaty czytelnicze


image009   28 września  br. uczniowie z klasy III a z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Opolu uczestniczyli w pierwszych zajęciach czytelniczych z cyklu ,,Bajkopodróżowanie świata poznawanie". Podróż literacka odbyła się do Japonii, następna będzie do Włoch.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
4098777