UWAGA!

W okresie od 26 czerwca do 1 września

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu czynna:

Poniedziałek – piątek 8.00-15.00,

soboty – nieczynne

 

Informujemy, że w dniach 23-25 sierpnia Filia PBW w Brzegu będzie nieczynna. Przepraszamy za niedogodności.

 

 


 

Prawa dziecka

 

Najważniejszym międzynarodowym dokumentem stanowiącym o prawach dzieci jest Konwencja Praw Dziecka, uchwalona jednogłośnie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez 192 państwa. Ponadto w XX wieku powstały dwa inne ważne dokumenty sankcjonujące prawa najmłodszych obywateli, to Deklaracja Praw Dziecka, przyjęta przez Ligę Narodów w 1924 r. (tzw. Deklaracja Genewska) oraz Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.

W Polsce Konwencja Praw Dziecka obowiązuje od 7 lipca 1991 roku. Oprócz tego dokumentu najważniejszymi aktami prawnymi odnoszącymi się do dziecka są Konstytucja RP oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Zestawienie bibliograficzne "Prawa dziecka" opracowano w oparciu o elektroniczne bazy danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej (Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism) oraz dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Zestawienie obejmuje 234 pozycje, numerowane łącznie wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism z lat 2000-2009. Ponadto do zestawienia włączono wydawane w tych latach uchwały i ustawy dotyczące omawianego tematu, zamieszczane w Dzienniku Ustaw. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie.

 

Książki:

1. Być dzieckiem i przetrwać : materiały z seminarium naukowego Warszawa 19-20 marca 2002 r. : praca zbiorowa / pod red. Barbary Głowackiej i Lesława Pytki ; Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego. - Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2002. - 250 s. : il. ; 21 cm

2. Dobro dziecka w rodzinie / pod red. Lucyny Adamowskiej i Janiny Uszyńskiej-Jarmoc. - Białystok : Wydawnictwo Naukowe Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2005. - 249 s. : il. ; 20 cm

3. Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. - Kraków : "Impuls", 2008. - 131 s. ; 24 cm

4. Dzieciaki z ulicy Tulipanowej czyli Prawa małych i dużych / napisała Joanna Krzyżanek ; zil. Marcin Ciseł. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008. - 187 s. : il. kolor. ; 23 cm
("Jedność" dla Dzieci)

5. Dziecko : jego prawa człowieka / Adam Łopatka. - Warszawa ; Poznań : "Iuris", 2000. - 200 s. ; 21 cm

6. Dziecko i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : „Continuo", 2005. - 88 s., [4] k. tabl. kolor. : rys., wykr. ; 24 cm

7. Dziecko i miłość : jak powstawała pedagogika serca. Cz. 1 / Maria Łopatkowa. - Warszawa ; Kraków : Fundacja "Dziecko", 2005. - 188 s. : fot. ; 24 cm

8. Dziecko i miłość : jak powstawała pedagogika serca.Cz. 2 / Maria Łopatkowa. - Warszawa ; Kraków : Fundacja "Dziecko", 2005. - 176 s. : fot. ; 24 cm

9. Dziecko w szkole / [tekst] Lucyna Bojarska, Krzysztof Brzeziński ; [koment. prawny] Tomasz Rek ; Rzecznik Praw Dziecka. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006. - 140 s. ; 21 cm
(Ochrona Prawna Dziecka ; t. 3)

10. "Dziecko woła o pomoc" / Irena Grad, Ewa Pirzgalska. - Więcbork Wałdowo : Firma Usługowo-Wydawnicza "Daniel", 2004. - 47 s. : fot., tab. ; 22 cm

11. Dziewczynka, która przestała się uśmiechać / Gilles Tibo ; [tł. z jęz. fr. Elżbieta Zubrzycka]. - Gdańsk : GWP , cop. 2004. - [28] s. : il. kolor. ; 30 cm
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci)

12. Gdy dziecko potrzebuje pomocy : poradnik oraz komplet dokumentów dotyczących praw dzieci / [aut. Beata Balińska et al. ; pod red. Anny Grajcarek] . - Stan prawny na dzień 31 marca 2004 r. - Kraków : Wydaw. ad vocem im. prof. Marka Hieronima Sycha, 2004. - 563 s., [8] k. tabl. kolor. : tab. ; 21 cm

13. Handel dziećmi : wybrane problemy / red. Zbigniew Lasocik, Maryla Koss, Łukasz Wieczorek ; Ośrodek Badań Handlu Ludźmi. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : Ośrodek Badań Handlu Ludźmi. IPSiR UW, 2007. - 231 s. ; 24 cm

14. Humaniści o prawach dziecka / pod red. Jadwigi Binczyckiej. - Kraków : "Impuls", 2000. - 131, [1] s. ; 24 cm

15. Jak kochać dziecko ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [red. Józef Marek Śnieciński]. - Warszawa : Żak, cop. 2002. - 199 s. ; 21 cm

16. Mam prawo! czyli Nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać! / / Grzegorz Kasdepke ; [il. Maciej Szymanowicz ; National Geographic]. - Warszawa : National Geographic : G+J RBA , cop. 2007. - 99, [3] s. : il. kolor. ; 22 cm

17. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Ewa Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008. - 156, [1] s. ; 21 cm

18. Mity dzieciństwa - dramaty socjalizacji. Cz. 1 / pod red. Tamary Zacharuk. - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2004. - 295 s. : rys., tab. ; 24 cm

19. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna i lokalna / Ewa Jarosz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - 556 s. : il. ; 24 cm
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2648)

20. Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka / Olga Sitarz. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. - 249, [3] s. ; 24 cm
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , ISSN 0208-6336 ; nr 2218)

21. Pochodzenie dziecka : polskie regulacje prawne na tle ustawodawstw wybranych państw europejskich / red. Stanisław Leszek Stadniczeńko, Magdalena Gołowkin-Hudała ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - 121 s. ; 21 cm

22. Porzuceni i powierzeni trosce : Dom Małych Dzieci / Maria Kolankiewicz. - Katowice : "Śląsk", 2002. - 247 s. : il. ; 21 cm
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)

23. Powiedz komuś! / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2004. - 47, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm
(Bezpieczne Dziecko)
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci)

24. Prawa człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 121 s. ; 21 cm
(Rodzice, Szkoła, Uczeń)

25. Prawa człowieka w szkole : niezbędnik dyrektora / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 119 s. ; 21 cm
(Rodzice, Szkoła, Uczeń)

26. Prawa dzieci w edukacji / Stuart Hart [et al.] ; przekł. Sylwia Pikiel ; [wstęp do wyd. pol. Tadeusz Lewowicki ; wstęp Stuart N. Hart]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. - 254 s. : il. ; 25 cm
(Biblioteka Współczesnych Problemów Edukacji)
(Pedagogika GWP)

27. Prawa dziecka : teoria i praktyka / materiały zebrali i oprac. Ewa Markowska-Gos, Hubert Sommer, Wiesława Walc ; [aut. Katarzyna Być et al.]. - Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - 243, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm

28. Prawa dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - 333 s. : il. ; 24 cm

29. Prawa dziecka w wychowaniu rodzinnym : aspekty filozoficzne, pedagogiczne i prawne / Renata Matysiuk. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. - 382 s. ; 24 cm
(Monografie / [Akademia Podlaska], ISSN 0860-2719 ; nr 93)

30. Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 314, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm

31. Prawo głosu i różnicy a podmiotowość : praca zbiorowa / pod red. Marii Nowickiej-Kozioł. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - 148 s. ; 24 cm

32. Prawo nieletniego do rzetelnego procesu przed sądami rodzinnymi / Artur Mudrecki. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - 185 s. : il. ; 24 cm
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski , ISSN 1233-6408 ; nr 400)

33. Przemoc wobec dziecka jako patologia społeczna / Lech Kacprzak ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Instytut Humanistyczny]. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2006. - 95 s. : il. ; 24 cm

34. Przysposobienie międzynarodowe dzieci / Katarzyna Bagan-Kurluta. - Białystok : Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. - 516 s. ; 24 cm

35. Rodziny zastępcze : problematyka prawna / aut. i red. Marek Andrzejewski. - Toruń : "Dom Organizatora", 2006. - 332,[3] s. ; 24 cm

36. Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie / Anna Kwak , Andrzej Mościskiem. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002. - 201 s. ; 21 cm

37. Stulecie dziecka - blaski i cienie / pod red. Józefa Wilka. - Lublin : Katedra Pedagogiki Rodziny KUL [Kraków : Poligrafia Salezjańska], 2003. - 372, [2] s. ; 24 cm
(W służbie dziecku ; t. 1)

38. Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 208 s. ; 24 cm

39. Wystąpienia generalne Rzecznika Praw Dziecka. T. 3 : 2004 / [oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, cop. 2005. - 309, [1] ; 24 cm

40. Wystąpienia generalne Rzecznika Praw Dziecka. T. 4 : 2005 / [oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, cop. 2006. - 126, [1] s. ; 24 cm


Artykuły w czasopismach:


41. A dobro dziecka... : ochrona praw dzieci w mediach / Roman Nowosielski, Michał Sowiński // Palestra. - R. 52, nr 1/2 (2007), s. 110-115

42. Child-soldiers - international legal standards on the protection of children involved in armed conflicts / Marta Prucnal // Miscellanea Iuris Gentium. - Nr 8/9 (2005/2006), s. 97-116

43. Childern's rights in education : (information on a new EERA Network) / Zoran Pavlović. - Streszcz. w jęz. pol. // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. - Nr 1 (2004), s. 66-72

44. Czułe ucho : po co nam Rzecznik Praw Dziecka? / Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 14, s. 6

45. Czy uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14-15

46. Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? / Lidia Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23

47. Czy w Polsce można bić dzieci? / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 1, dod. s. 18-19

48. Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka? / Elżbieta Palej // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 6-11

49. Czy w wychowaniu w rodzinie ważna jest znajomość praw dziecka? / Aniela Kaczanowska // Państwo i Społeczeństwo. - R. 5, nr 3 (2005), s. 83-88

50. Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... : scenariusz lekcji / Iwona Ambroziak, Ewa Piwczyk. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 28-29

51. Dlaczego wychowanie religijne jest istotną dziedziną życia rodziny chrześcijańskiej? / Anna Lendzion // Cywilizacja. - Nr 22 (2007), s. 212-215

52. Dobro dziecka jako przesłanka korzystania z jego prawa do wolności religijnej / Marek Bielecki // Studia z Prawa Wyznaniowego. - T. 7 (2004), s. 233-243

53. [Dobro dziecka w rodzinie - recenzja] / Monika Zińczuk // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 114-116

54. Działalność edukacyjna szkoły na rzecz praw i wolności człowieka oraz ich internalizacji / Beata Bocian. // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 10 (2004), s. 269-277

55. Działania na rzecz praw dzieci i doskonalenia umiejętności wychowawczych rodziców niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Nowej Edukacji (ANE) / oprac. Hilde Hellbernd ; tł. Agnieszka Nowak. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 195-200

56. Dzieci chcą być przydatne / Mirosława Kątna ; rozm. przepr. Maria Kruczkowska // Gaz. Wybor. - 2001, nr 128, s. 15

57. Dzieci głosu nie mają / Danuta Głomba, Elżbieta Moryc. - (Wychowanie w Szkole) // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 4, s. 30-31

58. Dzieci nie mogą czekać / Prajsner Mira // Remedium. - 2002, nr 9, s. 1-4

59. Dzieci wojny / Krzysztof Mroziewicz, Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2004, nr 39, s. 52-56

60. Dzieci za kratami w Pakistanie / Joanna Mirosława Dąbrowska. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 9-13

61. Dziecko a media w praktyce funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 44, nr 7 (2004), s. 13-28

62. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / Jolanta Andrzejewska, Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 60, nr 2 (2007), s. 49-50

63. Dziecko poza prawem? / Krystyna Kamińska. - Streszcz. w jęz. ang. // Łódzkie Studia Pedagogiczne. - [T.] 1 (2007), s. 119-125

64. Dziecko w obliczu prawa. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 10, dod. s. 18-19

65. Dziecko w obliczu prawa. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 12, dod. s. 18-19

66. Dziecko w szpitalu : prawa dziecka chorego a przemoc instytucjonalna w placówkach zdrowia publicznego / Bibiana Mossakowska // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 16-19

67. Dziecko wczoraj i dziś : Międzynarodowy Dzień Dziecka / Agnieszka Szarkowska // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 11, s. 15-16, 18

68. Dziewczynki z zapałkami / Maciej Iłowiecki // Nowe Państwo. - 2004, nr 11, s. 48-50

69. Edukacja: quinta essentia uśmiechu dziecka : (o roli edukacji w urzeczywistnianiu praw dziecka) / Maria Czerepaniak-Walczak // Forum Oświatowe. - 2000, nr 1, s. 55-56

70. Edukacja o prawach człowieka - problemy realizacyjne / Małgorzata Kozak. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 10-18

71. Edukacja pod presją rynku / Jadwiga Bińczycka. - Streszcz. w jęz. ang. // Problemy Wczesnej Edukacji. - R. 3, nr 1/2 (2007), s. 74-79

72. Etyka wzrastania dziecka : interpretacja pedagogiczno-moralna "Puer Jesus" św. Tomasza z Akwinu / Mirosław Mróz. - Streszcz. w jęz. ang. // Paedagogia Christiana. - 2007, t. 1, s. 33-50

73. Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci a prawo polskie / Andrzej Ryng, Robert Zegadło // Rodzina i Prawo. - 2007, nr 1, s. 40-49

74. Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 107, poz. 1128

75. Ewolucja praw i wolności dziecka w teorii pedagogicznej i praktyce wychowawczej / Renata Matysiuk. - Streszcz. w jęz. ang. // Łódzkie Studia Pedagogiczne. - [T.] 1 (2007), s. 127-143

76. Fundacja Dzieci Niczyje / oprac. JAC // Remedium. - 2007, nr 4, s. 26-27

77. Gdzie w tym wszystkim prawa dziecka? / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 12-14

78. Granice wychowania bez granic / Małgorzata Nowotka // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 24-26

79. Idea rodzinnego prawa wyborczego w niemieckim piśmiennictwie prawniczym / Marcin Romanowski // Przegląd Legislacyjny. - R. 14, nr 1 (2007), s. 83-93

80. Jak badać dzieciństwo i prawa dziecka? / Anna Rosner // Przegląd Historyczny. - T. 96, z. 2 (2005), s. 339-348

81. Jak mówić o prawach dziecka / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 19-21

82. Jak relacjonować krzywdę dziecka? / Maria Burek // Niebieska Linia. - 2002, nr 6, s. 30-31

83. Jako uczeń mam prawo... : propozycja zajęć na temat praw ucznia / Ewa Piwczyk, Iwona Ambroziak // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 3, s. 16-17

84. Karta Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu : propozycja Rzecznika Praw Obywatelskich // Więź. - R. 50, nr 11/12 (2007), s. 66

85. Koalicja na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci / Maria Szczypińska // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 26-27

86. Kompas - edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 18-24

87. Konwencja Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 139, poz. 1474

88. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 39, poz.448

89. Konwencja o prawach dziecka / Teresa Astramowicz-Leyk. - Streszcz. w jęz. ang. // Szkice Humanistyczne. - T. 6, nr 1/2 (2006), s. 29-41

90. Konwencja o Prawach Dziecka - geneza i znaczenie / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s.3-7

91. Konwencja Praw Dziecka - konkurs / Barbara Kawa, Monika Żmuda // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 14-17

92. Konwencja Praw Dziecka wobec obowiązujących przepisów oświatowych oraz wprowadzanej Reformy Edukacji / Barbara Sochal // Gimnazjum. - 2000, [nr] 1, s. 66-76

93. Krzywdzenie dzieci w rodzinie na Węgrzech / Mária Herczog ; tł. Agnieszka Nowak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. - Nr 15 (2006), s. 71-85

94. List do Rzecznika Praw Obywatelskich / Marcin Libicki // Międzynarodowy Przegląd Polityczny. - 2006, nr 2, s. 162-163

95. Malowany ptak / Marek Kęskrawiec // Newsweek Polska. - 2003, [nr] 38, s. 22-23

96. Maltretowanie dzieci jako problem pedagogiczny, medyczny, psychologiczny i społeczny / Danuta Kotulska. - Bibliogr. // Auxilium Sociale = Wsparcie Społeczne. - 2001, nr 1, s. [109]-116

97. ,,Mały rzecznik'' / Anna Staszewska // Niebieska Linia. - 2001, nr 3, s. 13-15

98. Międzynarodowa Ochrona Praw Dziecka w Polsce w zakresie kształcenia / Marian Ochmański. - Bibliogr. // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 20 (2000), s. [17]-31

99. Mity dzieciństwa - dramaty socjalizacji / A. Krajewska, M. Kwiatkowska-Góralczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 44, nr 7 (2004), s. 55-57

100. Montaż słowno - muzyczny poświęcony prawom dziecka / Anna Zawadzka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 22-24

101. Na straży praw dziecka / Paweł Jaros ; rozm. przepr. Alicja Basta // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, dod. "Nasz Animator" s. 6-8

102. Nie mamy jeszcze systemu pomocy dzieciom krzywdzonym / oprac. Anna Dodziuk // Świat Problemów. - 2003, nr 5, s. 4-7

103. Nie potrafię pogodzić się z tym faktem / Katarzyna Cichecka // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 8, s. [1], 11

104. (Nie)samotni rzecznicy / Alicja Qandil, Michał Tracz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 46, nr 2 (2006), s. 55-58

105. Nowe stulecie dziecku : ogólnopolska debata społeczna / Ewa Bochno. - Bibliogr. // Rocznik Pedagogiczny. - T. 24 (2001), s. [173]-176

106. O konwencji Praw Dziecka / rozm. przepr. Ewa Turska-Pawlicka. - (Poradnik dla rodziców) // Bliżej Przedszkola. - 2006, nr 4, s. 32-33

107. O prawach dziecka całkiem poważnie / Elżbieta Czyż ; rozm. przepr. Anna Staszewska // Niebieska Linia. - 2001, nr 4, s. 16-18

108. O prawach dziecka i jego miejscu w systemie pomocy społecznej / Katarzyna Chrąściel // Praca Socjalna. - R. 23, nr 5 (2008), s. 18-36

109. O prawach i obowiązkach raz jeszcze / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 7 (2005), s. 20-23

110. O prawie, przemocy i godności / Paweł Jaros ; rozm. przepr. Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 46, nr 1 (2006), s. 14-15

111. O trudnym dzieciństwie / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 44-54

112. Ochrona dzieci : raport ONZ 2006 / Agnieszka Czapczyńska // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 32-34

113. Ochrona dzieci i młodzieży przez prawo medialne V Republiki Francuskiej / Małgorzata Gruchoła. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Medioznawcze. - 2004, nr 2, s. 38-53

114. Ochrona dziecka - małoletniej ofiary lub świadka przestępstwa : doświadczenia lubelskiego zespołu interdyscyplinarnego / Jarosław Kowalski, Urszula Cur, Teresa Wąsikowska. - Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. - Nr 10 (2005), s. 116-122

115. Ochrona dziecka przed wyzyskiem w polskim prawie karnym na tle postanowień konwencji o prawach dziecka / Olga Sitarz. - Fragm. pracy // Prokuratura i Prawo. - 2004, [nr] 7/8, s. 34-52

116. Ochrona małoletnich użytkowników mediów elektronicznych przez ustawodawstwo medialne Republiki Federalnej Niemiec / Małgorzata Gruchoła // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 6, nr 1 (2006), s. 187-211

117. Ochrona małoletnich w ustawodawstwie medialnym V Republiki Francuskiej / Małgorzata Gruchoła // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 4, nr 1 (2004), s. 247-269

118. Ochrona praw dziecka w Polsce w świetle regulacji prawno-międzynarodowych / Mirosława Skawińska. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 21 (2004), s. 93-102

119. [Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej - recenzja] / Krzysztof Warchałowski // Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie. - R. 3 (2003), s. 315-317

120. Ochrona wolności sumienia i wyznania dziecka w polskim prawie karnym / Olga Sitarz. - Streszcz. w jęz. ang., niem. // Problemy Prawa Karnego. - Nr 25 (2004), s. 9-15

121. Odebrać natychmiast : ochrona niepełnoletnich przed sektami / Artur Mudrecki // Rzeczpospolita. - 2000, nr 150, s. C4

122. Ogniskowy Sejmik Dziecięcy / Irena Malanowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, [nr] 2, dod. "Nasz Animator" s. 10-11

123. Opieka i wychowanie w rodzinie i szkole a prawa dziecka / Paulina Forma, Małgorzata Wolska-Długosz. - Bibliogr. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 5b (2007), s. 37-64

124. Organizacje pozarządowe o przestrzeganiu praw dziecka w RP / Halina Górecka. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 3, s. 95-106

125. Oświadczenie Rządowe z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 139, poz. 1475

126. Pedagogika o korczakowskich korzeniach / Bogusław Śliwerski // Nowe Książki. - 2006, nr 2, s. 77

127. Piekielna sprawa / Dariusz Chętkowski // Nowe Książki. - 2006, nr 12, s. 77

128. Planeta dzieci : autorski program (wybrane fragmenty) / Wanda Górna. - Bibliogr. // Nasz Czas. - 2006, nr 5, s. 3-4

129. "Polska dla dzieci" : w XV rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 58, nr 6 (2005), s. 4-7

130. Polskie tradycje w ustanawianiu praw dziecka / Ewa Berkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 46, nr 10 (2006), s. 46-50

131. Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski / Dariusz Mazur // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 51-54

132. Poprawka do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjęta w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r. // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 2, poz.11

133. Postawy wobec stosowania kar fizycznych wobec dzieci w krajach Europy Wschodniej : raport z badań / Monika Sajkowska. - Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. - Nr 15 (2006), s. 48-70

134. Prawa dzieci i młodzieży w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Aldona Zakrzewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. - 2007, nr 1, s. 117-127

135. [Prawa dzieci w edukacji - recenzja] / Agnieszka Rowicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 47, nr 1 (2007), s. 61-62

136. Prawa dzieci w polityce rodzinnej Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Martyna Kawińska. - Streszcz. w jęz. niem. // Roczniki Naukowe Caritas. - R. 8/9 (2004/2005), s. 51-69

137. Prawa dzieci w polskiej szkole podstawowej w opinii nauczycieli i uczniów / Tadeusz Jałmużna, Liliana Kalinowska // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. - Nr 1 (2004), s. 38-50

138. Prawa dziecka / Elżbieta Bednorz. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2007, nr 5, s. 51-53

139. Prawa dziecka / Eugen Verhellen ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Summ. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 46, nr 3/4 (2001), s. 59-75

140. Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 5, s. 312-313

141. Prawa dziecka : inscenizacja / oprac. Alina Małko // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 11, dod. "Co głowa - to pomysł" s. III-IV

142. Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 5-9

143. Prawa dziecka a szkoła / Wiesława Walc // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 6 (2005), s. 16-24

144. Prawa dziecka a świat polityki / Alicja Grześkowiak // Wychowawca. - 2000, nr 12, s.14-17

145. Prawa dziecka - historia i współczesność : w 25-lecie Stowarzyszenia Komitet Dziecka / Genowefa Adamczewska, Stanisław Kluska. - Bibliogr. // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. - Nr 1 (2004), s. 15-37

146. Prawa dziecka - ich świadomość, postrzeganie i respektowanie przez dzieci, studentów i nauczycieli / Katarzyna Jabłkowska, Anna Techmańska, Anna Słapińska. - Streszcz. w jęz. ang. // Zamojskie Studia i Materiały. - R. 7, z. 1 (2005), s. 192-201

147. Prawa dziecka i prawa ucznia w świadomości nauczycieli / Wiesława Walc // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 1, s. 3-13

148. Prawa dziecka oraz prawa ucznia - opinie nauczycieli i studentów / Wiesława Walc. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. - Z. 3 (2006), s. 257-277

149. Prawa dziecka po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2005, nr 1, dod. s. I-III

150. Prawa dziecka przed sądem. Cz. 1 / Jacek A. Świeca. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 26-28

151. Prawa dziecka - refleksje nauczyciela gimnazjum / Danuta Glomba, Elżbieta Moryc // Nowa Szkoła. - 2001, nr 7, s. 36-38

152. Prawa dziecka... to znaczy czyje prawa? / Włodzimierz Zielicz // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 7, s. 9

153. Prawa dziecka w międzynarodowych deklaracjach i konwencjach / Bożena Adamus. - Bibliogr. // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 10, s. 2-4

154. Prawa dziecka w opinii studiującej młodzieży / Wiesława Walc // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 2, s. 11-17

155. Prawa dziecka w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tle polskiego prawa karnego / Olga Sitarz. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 4, s. 59-72

156. Prawa dziecka w polskiej rodzinie na przełomie XX i XXI wieku - deklaracje a rzeczywistość / Renata Matysiuk. - Streszcz. w jęz. ang. // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. - Nr 2 (2005), s. 44-61

157. Prawa dziecka w sytuacji ubiegania się o status uchodźcy / Barbara Mikołajczyk // Państwo i Prawo. - R. 59, z. 7 (2004), s. 88-99

158. Prawa dziecka w świetle Konwencji o prawach dziecka / Remigiusz Krajewski. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 16-18

159. Prawa i obowiązki dziecka w konstytucjach wybranych państw europejskich / Jacek Potulski // Gdańskie Studia Prawnicze. - T. 13 (2005), s. 79-96

160. Prawa i obowiązki dziecka w wieku przedszkolnym / Krystyna Woźniak. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 10, s. 55-56

161. Prawa i wolności dziecka na gruncie polskiego systemu prawodawczego : wybrane zagadnienia / Barbara Łuczyńska, Rita Kościuszkiewicz-Kupiec. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 59/60 (2006/2007), s. 127-146

162. Prawa ucznia, dziecka, człowieka / Mirosław Sałasiński // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 4, s. 4

163. Prawa ucznia i prawa dziecka w edukacji obywatelskiej / Marianna Jaksim // Wiadomości Historyczne. - 2001, [nr] 2, s. 79-81

164. Prawnomiędzynarodowe próby przeciwdziałania uczestnictwa dzieci w konfliktach zbrojnych / Mateusz Stąsiek // Sprawy Międzynarodowe. - 2003, nr 3, s. 116-134

165. Prawo do nauki - podsumowanie i rekomendacje monitringu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 7, s. 13-18

166. Prawo do nauki : zobowiązania prawne a rzeczywistość / Mariusz Dobijański // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 18-22

167. Prawo dziecka do godnego życia / Hanna Czerwińska // Remedium. - 2003, nr 2, s. 1-3

168. Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych : [materiały z konferencji] / Karol Makowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 2, s.55-58

169. Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 30-33

170. Prawo dziecka do tajemnicy / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 48, nr 1 (2008), s. 17-20

171. Prawo dziecka do zdrowia / Jadwiga Bińczycka // Oświata i Wychowanie. - 2006, nr 2, s. 12-14

172. Prawo dziecka do zdrowia / Genowefa Pańtak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 46, nr 1 (2006), s. 52-54

173. Prawo dziecka do zdrowia : konferencja międzynarodowa, Konstancin-Jeziorna, 17-19.11.2005 / Alina Wróbel // Rocznik Pedagogiczny. - T. 29 (2006), s. 111-117

174. Pręgi wyjęte spod prawa / Grażyna Kurowska // Integracja Europejska. - 2004, nr 11, s. 90-91

175. Priorytety polityki wobec dzieci na XXI wiek / Halina Górecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 58-60

176. Problematyka ochrony praw dziecka w konwencjach Rady Europy / Klaudia Cenda-Cwer. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 5/6, s. 71-88

177. Program "Dzieciństwo bez krzywdzenia - ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Wschodniej" / Maria Kukołowicz. -Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. - Nr 15 (2006), s. 86-96

178. Projekt spotkania z dziećmi i z ich rodzicami / oprac. Urszula Chabko. - (Co słychać u dolnośląskich freinetowców?) // Nasz Czas. - 2004, nr 4, dod. s. 4

179. Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 91, poz. 608

180. Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 76, poz. 494

181. Przedszkole XXI wieku oczekiwania i refleksje / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 8, s.451-453

182. Przemoc w szkole w opinii uczniów / Elżbieta Czyż // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 6-8

183. Przyszli pedagodzy o prawie dziecka do wolności / Danuta Topa // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 10 (2004), s. 211-220

184. Raport Rzecznika Praw Dziecka / oprac. K. Michalska // Niebieska Linia. - 2002, nr 4, s. 17-18

185. Realizacja prawa dziecka do zdrowia w Polsce w świetle inicjatyw europejskich / Janusz Szymborski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 46, nr 1 (2006), s. 9-13

186. Regulacje prawne dotyczące ochrony małoletnich w toku postępowania karnego / Anna Wesołowska. - (Dziecko - świadek szczególnej troski). - Streszcz. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 3, s. 30-48

187. Rejestr Ochrony Dziecka / Krzysztof Sarzała // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s. 26-28

188. Rodzice jako podmioty uprawnione w zakresie prawa do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności / Krzysztof Warchałowski // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie. - R. 11, nr 2 (2006), s. 75-81

189. ,,Ruch Przyjaciół Dzieci'' w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / Mirosław S. Szymański. - Summ. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 46, nr 1 (2001), s. 3-30

190. Rzecznictwo i monitoring praw dziecka w 30 powiatach na terenie Polski : (raport z badań) / Barbara Głowacka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, [nr] 1/2, s. [42]-55

191. Rzecznik na rozruchu / Marek Michalak ; rozm. przepr. Iza Kujawska, Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 36, s. 12

192. Rzecznik Praw Dziecka w systemie organów ochrony prawnej / Radosław Krajewski. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe WSHE. - T. 22 (2006), s. 61-69

193. Rzecznik praw i obowiązków : z dr Ewą Sowińską, rzecznikiem praw dziecka rozmawia Jolanta Makowska / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 3-6

194. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje. [Cz.1] // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 39, dod. s. III

195. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje. [Cz.2] // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 40, dod. s. III

196. Save the Children - światowy ruch na rzecz ochrony praw dzieci / oprac. Łukasz Wojtasik. - (Krzywdzenie emocjonalne) // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 4, s. 121-124

197. Scenariusz apelu na temat postanowień Konwencji o Prawach Dziecka / Zofia Różycka // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 15-16

198. Scenariusz zajęć o prawach dziecka / oprac. Aleksandra Szumniak. - (Co słychać u dolnośląskich freinetowców?) // Nasz Czas. - 2004, nr 4, dod. s. 4

199. Społeczno-prawny system pzreciwdziałania przemocy wobec dziecka w rodzinie / Renata Szczepanik. -Bibliogr. // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 7 (2004), s. 109-115

200. Status prawny ucznia po akcesji / Roman Kuszak // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 38-45

201. Stosowanie kar fizycznych wobec dzieci a ochrona praw człowieka - regulacje międzynarodowe i legislacje państw europejskich. Prawo, którego nie można egzekwować - wokół postulatów delegalizacji stosowania kar fizycznych wobec dzieci : komentarz do artykułu Petera Newella / Peter Newell ; tł. Agnieszka Morawska / Elżbieta Czyż // Dziecko Krzywdzone. - Nr 3. - (2003), s. 33-46

202. Stowarzyszenie "Jean-Cotxet" / Ewelina Milanowska-Bednarz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 46-48

203. Ślubne i nieślubne pochodzenie na Jamajce - przypadek zgodny z normą / Józef Obrębski ; tł. z ang. Jacek Serwański ; oprac. Anna Engelking. - Tekst również w jęz. ang. // Sprawy Narodowościowe. - Z. 29 (2006), s. 253-262, 296-304

204. Środowisko funkcjonowania i rozwoju, miejscem szczególnej ochrony praw dziecka / Mirosław Kaczmarek // Dolnośląska Gazeta Szkolna. - 2002, nr 243, s. 1, 5

205. Tracone nadzieje / Witold Salański. - (Łamanie praw dziecka w różnych regionach świata)// Głos Nauczycielski. - 2005, nr 1, s. 8-9

206. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka // Monitor Polski. - 2008, nr 55, poz. 490

207. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka // Monitor Polski. - 2008, nr 55, poz. 491

208. Umieszczanie wychowanków w szpitalach psychiatrycznych / Barbara Kaczmarek // Remedium. - 2007, nr 11, dod. s. 18-19ó

209. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 6, poz.69

210. Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 194, poz. 1982

211. Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 238, poz. 2389

212. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe // Dziennik Ustaw. - 2008, nr 214, poz. 1345

213. Uwagi ogólne na temat źródeł międzynarodowej ochrony praw dziecka / Agnieszka Mamoń. - Streszcz. w jęz. ang. // De Doctrina Europea. - R. 4 (2007), s. 191-206

214. Więcej demokracji poprzez prawo głosu od urodzenia : wniosek posłów do Bundestagu. - Tł. // Międzynarodowy Przegląd Polityczny. - 2006, nr 2, s. 158-161

215. Wolność religijna dziecka na tle praw rodzicielskich / Marek Bielecki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. - T. 2, z. 1 (2006), s. 5-33

216. Wychowanie w świetle koncepcji uczestnictwa dziecka w podejmowaniu życiowych decyzji / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 23-26

217. Wychowawcy o prawach dziecka / Jolanta Podolak-Zając. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 104-121

218. [Wymiary dzieciństwa - recenzja] / Ewelina Konieczna // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 1, s. 111-115

219. [Wymiary dzieciństwa - recenzja] / Anna Śniegulska. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 2, s. 78-80

220. [Wymiary dzieciństwa - recenzja] / Zbigniew Węgierski // Oświata i Wychowanie. - 2006, nr 2, s. 31-32

221. Wysoki sądzie, boję się / Krzysztof Zbytniewski // Polityka. - 2004, nr 36, s. 72-75

222. Wytyczne dotyczące ochrony prawnej dzieci - ofiar i świadków przestępstw / Jean-François Noël ; tł. Agnieszka Nowak // Dziecko Krzywdzone. - Nr 10 (2005), s. 6-17

223. Z dziećmi o ich prawach / Ryszard Radke // Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 17-19

224. Z dziejów praw dziecka / Edyta Bartkowiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 5, s. 275-277

225. Z perspektywy praw człowieka. Cz. 1 / Anna Staszewska // Niebieska Linia. - 2001, nr 2, s. 16-18

226. Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 9 (2005), s. 56-58

227. Zagadnienia definicyjne pojęcia "dziecko" w ujęciu prawnym / Barbara Kałdon. - Summ. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 165-172

228. Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji psychologicznej do Regulaminu porządkowego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Jana Bogdanowicza SPZOZ / Mariola Skowrońska, Krystyna Darżynkiewicz, Ewa Świątkowska, Małgorzata Steinborn, Katarzyna Spiridonow, Sylwia Kuczyńska, Monika Misiec, Monika Przybysz, Joanna Otowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 159-165

229. Zdrowotne prawa dziecka / Krystyna Dudkiewicz. // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. - Nr 1 (2004), s. 58-65

230. Złe traktowanie dziecka w Europejskiej karcie społecznej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności / Katarzyna Łasak. - Streszcz. w jęz. ang. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 69, z. 3 (2007), s. 25-42

231. Znajomość i respektowanie praw dziecka w wybranych typach rodzin - z badań własnych / Dagna Łęcka. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 6, s. 15-17

232. Znam swoje prawa : (konkurs szkolny na temat praw dziecka) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 18-19

233. Życzliwie niezależny / Paweł Jaros ; rozm. przepr. Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. - 2001, nr 3, s. 16-17

Oprac. Joanna Popów - Bogdoł

PBW w Opolu

Filia w Strzelcach Opolskich

GALERIA

Jako tako czyli jak to po japońsku ... - warsztaty czytelnicze


image009   28 września  br. uczniowie z klasy III a z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Opolu uczestniczyli w pierwszych zajęciach czytelniczych z cyklu ,,Bajkopodróżowanie świata poznawanie". Podróż literacka odbyła się do Japonii, następna będzie do Włoch.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
4098772