WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 

Dla czytelników

Usługa wypożyczeń międzybibliotecznych pozwala sprowadzić książkę lub kserokopie fragmentów książek i artykułów z czasopism z bibliotek krajowych. Warunkiem przyjęcia zamówienia w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego jest brak poszukiwanych publkacjii w bibliotekach w Opolu.

Zamówienia na sprowadzane, z innych bibliotek materiały biblioteczne można składać:
- elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefonicznie pod nr 77 454- 12 40, wew. 111
- osobiście w Wypożyczalni

Warunkiem korzystania z wypożyczenia międzybibliotecznego jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. Termin realizacji oraz okres wypożyczenia zależy od instytucji udostępniającej materiały. Wszystkie koszty ich sprowadzenia ponosi zamawiający, wpłaty dokonuje się w Wypożyczalni. Czytelnicy, dla których nadeszły zamówione materiały informowani będą telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Ze sprowadzonych materiałów można korzystać wyłącznie w Czytelni.

W zamówieniu należy podać:

Zamawianie książek (wydawnictw zwartych):
- nazwisko i imię (imiona) autora,
- tytuł publikacji,
- miejsce i rok wydania (z zaznaczeniem, czy chodzi wyłącznie o wymieniony rok, czy też może być inne wydanie).

Zamawianie kopii artykułów z czasopism i innych wydawnictw ciągłych:
- pełny tytuł czasopisma,
- rok, tom, numer oraz strony, na których znajduje się artykuł,
- nazwisko autora i tytuł artykułu,


Zapoznaj się z Regulaminem Wypożyczalni Międzybibliotecznej oraz Cennikiem usług.

 

Dla bibliotek

Biblioteki z terenu całej Polski mogą zamawiać książki z księgozbioru PBW dla swoich czytelników, korzystając z rewersów przesyłanych listownie lub przez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:

PBW w Opolu wypożycza materiały biblioteczne bibliotekom krajowym na okres jednego miesiąca. Biblioteka zamawiająca zobowiązana jest do zabezpieczenia wypożyczanych materiałów przed uszkodzeniem i odpowiada materialnie za straty. PBW w Opolu pokrywa koszty przesyłki pocztowej wysyłanej do biblioteki zamawiającej materiały, natomiast koszty odesłania materiałów pokrywa biblioteka wypożyczająca.