UWAGA!

W okresie od 26 czerwca do 1 września

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu czynna:

Poniedziałek – piątek 8.00-15.00,

soboty – nieczynne

 

Informujemy, że w dniach 23-25 sierpnia Filia PBW w Brzegu będzie nieczynna. Przepraszamy za niedogodności.

 

 


 

Więziennictwo w Polsce

Więziennictwo w Polsce

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014.

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone na podstawie zawartości katalogów elektronicznych Biblioteki Narodowej i innych bibliotek zgrupowanych w KARO, a także z autopsji. Uporządkowano jest alfabetycznie według tytułów publikacji z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i filiach oznaczone są sygnaturą.Materiał obejmuje 233 pozycje wydane w latach 2000-2014.

Wydawnictwa zwarte:

 1. Adekwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rozmiarów i rodzajów przestępczości / [pod red. Bronisława Urbana] ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Mysłowice : GWSPKAH, 2007. - 412 s. : wykr. ; 23 cm

 2. Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski ; red. nauk. Andrzej Siemaszko ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości : Oficyna Naukowa, 2009. 330, [2] s. : il. ; 29 cm

 3. Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji / red. Jan Świtka ; red., Małgorzata Kuć ; red., Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim ; Katedra Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. - 346 s. ; 24 cm. C 049862 Brzeg, M 195954 Opole

 4. Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne / red. Jan Maciejewski ; red. Olga Nowaczyk. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - 384 s. : il., wykr. ; 24 cm . C 191507 Opole

 5. Crime & law enforcement in Poland on the threshold of the 21st century / ed. by Andrzej Siemaszko ; Institute of Justice. Warszawa : "Oficyna Naukowa" : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2000. - 171 s. : il. ; 28 cm

 6. Czarna owca : skazani na ochronę przyrody / [red. tekstów Joanna Lamparska]. Wrocław : Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "Pro Natura", [2008]. - 67, [5] s. : il. ; 17x24 cm.

 7. Drugie życie więzienia / Paweł Moczydłowski. - Wyd. 2 popr., poszerz. i uaktual. Warszawa : "Łośgraf", 2002. - 317, [7] s. : il., faks. ; 19 cm.

 8. [Dwadzieścia] 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego : refleksje i impresje jubileuszowe / red. nauk. Krzysztof Jędrzejak, Marek Kalaman, Robert Poklek ; Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Kalisz : Polskie Towarzystwo Penitencjarne : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2013. - 300 s. ; 21 cm.

 9. Dzieje więzienia w Chełmie / Jacek Pomiankiewicz ; Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, Chełmska Biblioteka Publiczna im. M. P. Orsetti. Chełm : Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, 2011. - 304 s. : il. ; 24 cm.

 10. Educating prisoners in the Polish penal system (1945-2005) / Dariusz Widelak ; [tł. Jacek Jędrzejowski]. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - 184 s. ; 24 cm. -(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, : ISSN 1233-6408 ; nr 403. ) M 052777 Kluczbork ; M 066235 Nysa; M 207897 , M 209125 Opole

 11. Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności / pod red. nauk. Danuty Kowalczyk i Ireny Mudreckiej. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. - 338 s. : il. ; 24 cm. - (Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej - Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego ; t. 4 ) M 210332 Opole ; M 054057 Brzeg

 12. Historia Aresztu Śledczego w Bydgoszczy : z dziejów jednostek penitencjarnych na Pomorzu Gdańskim / Dorota Kanarek-Lizik, Witold Stankowski. [T. 1]. Bydgoszcz : Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen, 2008. - 159, [1] s., [16] s. tabl. ; 25 cm.

 13. Historia więzienia na Świętym Krzyżu : 1886-1939 / Włodzimierz Matysiak. Kielce : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2006. - 128 s. : il. ; 21 cm.

 14. Historia wymiaru sprawiedliwości oraz więziennictwa w Gliwicach = Die Geschichte der Rechtspflege und der Strafanstalt in Gleiwitz / Jacek Schmidt. Gliwice : [s.n.], 2009 (Gliwice : Drukarnia PG Elektronics). - 183 s. : il. ; 21 cm.

 15. Instytucje wychowania resocjalizującego / Ryszard Borowski, Dariusz Wysocki. Płock : "Novum", 2001. - 280 s. : err. ; 21 cm.

 16. Instytucjonalne i psychospołeczne aspekty więzienia = Institutional and psychosocial aspects of prisons / Robert Poklek. Kalisz : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2010 . - 180 s. : il. ; 24 cm.

 17. Internowani w Iławie (1981-1982) / zebr. i oprac. Władysław Kałudziński. Olsztyn : Stowarzyszenie "Pro Patria", 2006. - 388 s., [27] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. M 204074 Opole

 18. Kara : teoria i kultura penalna : perspektywa integralnokulturowa / Jarosław Utrat-Milecki ; Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych]. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. - 289 s. ; 21 cm. M 204205 , M 204729 Opole

 19. Kara pozbawienia wolności a wychowanie / Paweł Szczepaniak ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Kalisz : KTPN ; Warszawa : UW, 2003. - 477 s. : il. ; 25 cm.

 20. Kariera strachu : bezpieczeństwo publiczne w Polsce / Paweł Moczydłowski. Warszawa : Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. - 260 s. : tab., wykr. ; 21 cm.

 21. Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918-1928 / [pod red. Zygmunta Bugajskiego (przewodn.), Edwarda Neymarka et al.]. Warszawa : Drukarnia Nr. 1, [2005]. S. 5-332, [2], [8] k. tabl. : faks., fot., portr. ; 31 cm

 22. Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989-2009 / [zespół red. Teodor Szymanowski et al.]. Warszawa : Centralny Zarząd Służby Więziennej, 2009 . - 284 s. : il. kolor. ; 34 cm.

 23. Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych : IV Polski Kongres Penitencjarny : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Ambrozika, Henryka Machela i Piotra Stępniaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [et al.]. Kalisz [etc.] : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2008. - 935 s. : il. ; 25 cm

 24. Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć. Lublin : TN KUL, cop. 2006. - 142, [3] s. ; 25 cm.

 25. Nauczyciel i uczeń w wybranych systemach penitencjarnych Europy Środkowej / Dariusz Widelak. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. - 413 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 447 ) C 206732 Opole

 26. O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich : propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku / Danuta Raś. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - 275, [1] s. ; 24 cm. M 192450 , M 192449 Opole ; (2007 Wyd. 3) C 065175 Nysa

 27. Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / red. Franciszek Kozaczuk . Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - 207 s. : rys.,wykr. ; 23 cm. M 197433 , M 197434 Opole

 28. Penitencjarna przygoda czyli Subiektywny obraz polskiego więziennictwa II połowy XX wieku / Józef Korecki . Jastrzębie-Zdrój : Wydawnictwo Black Unicorn, 2013. - 364, [2] s. : il. ; 21 cm.

 29. Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce : identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom / pod red. Ewy M. Guzik-Makaruk ; aut. Wojciech Filipkowski [et al.]. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 383 s. ; 25 cm M 206125 Opole

 30. Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. - Wyd. 4. Kraków : "Impuls", 2010. - 273 s. ; 24 cm. M 205210 Opole ; (Wyd. 2) M 209816 , C 192908 Opole ; (Wyd. 1) C 051417 Kluczbork, C 59914 Kędzierzyn-Koźle, M 193640 Opole

 31. Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego : podstawowe problemy w świetle badań empirycznych / Teodor Szymanowski. - Wyd. 1 (dodruk). Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 303, [1] s. : rys. ; 23 cm C 050518 Brzeg

 32. Polska Bibliografia Penitencjarna rok 1985 : (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce) / Gertruda Korecka , Józef Korecki ; Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Warszawa : "Korsa", 2001. - 239,[1] s. ; 21 cm. I 007469"P" Opole

 33. Polska Bibliografia Penitencjarna rok 1986 : (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce) / Gertruda Korecka , Józef Korecki . Warszawa : "Korsa", 2000. - 246 s. ; 21 cm. I 007257"B" Opole

 34. Polska Bibliografia Penitencjarna rok 1998 : (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce) / Gertruda Korecka , Józef Korecki . Warszawa : "Korsa", 2000. - 417 s. ; 21 cm. I 007241"P" Opole

 35. Polska Bibliografia Penitencjarna rok 1999 : (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce) / Gertruda Korecka , Józef Korecki . Warszawa : "Korsa", 2001. - 365 s. ; 21 cm. I 007315"P" Opole

 36. Polska Bibliografia Penitencjarna rok 2000 : (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce) / Gertruda Korecka , Józef Korecki , Towarzystwo Penitencjarne Polskie . Warszawa : "Korsa", 2002. - 365 s. ; 21 cm. I 007530"P" Opole

 37. Polska Bibliografia Penitencjarna rok 2001 : (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce) / Gertruda Korecka , Józef Korecki , Towarzystwo Penitencjarne Polskie . Warszawa : "Korsa", 2003. - 329 s. ; 21 cm. I 007694"P" Opole

 38. Polska Bibliografia Penitencjarna rok 2002 : (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce) / Gertruda Korecka , Józef Korecki ; Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Warszawa : "Korsa", 2004. - 271,[1] s. ; 21 cm. I 007824"P" Opole

 39. Polska resocjalizacja i więziennictwo : konteksty, praktyki, studia / pod red. Zenona Jasińskiego i Dariusza Widelaka ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - 298 s. : il. ; 24 cm. - (Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej ; t. 2. ) M 052622 Kluczbork ; M 61621 K-K ; C 065866 Nysa ; M 202606 , M 204134, M 209787, M 209908, M 211271, C 204022, M 203358, M 204135 Opole

 40. Polski budżet więziennictwa w latach 2002-2003 / Katarzyna Dąbrowska, Michał Rajski. Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy Erica, 2005. - 127 s. : il. ; 21 cm.

 41. Polski system penitencjarny : ujęcie integralno-kulturowe / [red. Paweł Szczepaniak]. Warszawa : [Centralny Zarząd Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości], 2013. - 340 s. : il. ; 24 cm.

 42. Polskie więzienia / [red. Wojciech Knap ; zdjęcia Piotr Kochański et al.]. Warszawa : Centralny Zarząd Służby Więziennej, 2005. - 244 s. : il. (gł. kolor.) ; 34 cm.

 43. Postępowanie z więźniami w latach 1989-2002 / pod red. Teodora Bulendy, Ryszarda Musidłowskiego. Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2003. - 43 s. ; 24 cm. (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych )

 44. Pozbawienie wolności - funkcje i koszty : księga jubileuszowa profesora Teodora Szymanowskiego / red. nauk. Andrzej Rzepliński [et al.]. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 1299, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm. M 210711 Opole

 45. Prawa człowieka a polski system penitencjarny : edukacja, resocjalizacja, humanitaryzm : praca zbiorowa / pod red. Doroty Rondalskiej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Poznań [etc.] : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2012. - 175 s. ; 24 cm.

 46. Prawne podstawy resocjalizacji / Barbara Stańdo-Kawecka. - Stan prawny na 1 marca 2000 r.

  Kraków : "Zakamycze", 2000.- 298, [1] s. ; 24 cm.- (Podręcznik ) C 048666 Brzeg, M 208637, C 181646 , M 208401 Opole

 47. Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna / Teodor Szymanowski, Jerzy Migdał. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - 470 s., XVI s. tabl., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. kolor. ; 24 cm.

 48. Problemy więziennictwa u progu XXI wieku : I Kongres Penitencjarny [...] : praca zbiorowa / pod. red. Brunona Hołysta i Sławomira Redo ; Centralny Zarząd Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. Warszawa [etc.] CZSW, 1996 ([s. l. : AW CB). - 545 s. : rys., wykr. ; 21 cm.

 49. Promocja zdrowia we współczesnym więziennictwie / red. nauk. Krzysztof Klukowski [et al.] ; Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. Kalisz : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, 2006. - [5], 344 s. : il. ; 24 cm.

 50. Prywatne więzienia - tak czy nie? / Tomasz Ludwik Krawczyk. Warszawa : "Ius et Lex", 2005. - 186 s. ; 23 cm.

 51. Przeludnienie więzień w Polsce : przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania / Aldona Nawój-Śleszyński. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 . - 507, [1] s. : il. ; 24 cm.

 52. Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym : wybór tekstów / Danuta Raś. Kraków : Impuls, 2011. - 290 s. : il. ; 24 cm. M 206396 Opole

 53. Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej / Barbara Toroń. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 391 s. : il. ; 24 cm. M 211149 Opole

 54. Przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności : o monitorowaniu jednostek penitencjarnych / pod red. Witolda Klausa i Marii Niełacznej. Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2008. - 250, [1] s. ; 24 cm.

 55. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski : (studium penitencjarno-pedagogiczne) / Henryk Machel. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008. - 282 s. : il. ; 24 cm. M 209823, M 201878 Opole ; Wyd. 1 C 194297 M 194467 Opole; C 60595 Kędzierzyn-Koźle

 56. Służba więzienna w Polsce : administracja i podstawy działania / Tomasz Przesławski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. - 223 s. ; 21 cm.

 57. Social rehabilitation, care and education in postmodern world / ed. Anetta Jaworska, Danuta Apanel. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 158 s. : il. ; 24 cm.

 58. Sprawiedliwość naprawcza : przywrócenie ładu społecznego / Jim Consedine ; [tł. z ang. Michał Wołodźko i Kacper Gradoń]. Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, 2004. - 228 s. ; 25 cm.

 59. System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce / pod red. Teodora Bulendy i Ryszarda Musidłowskiego ; [aut. Andrzej Bałandynowicz et al.] ; Instytut Spraw Publicznych. . Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2003. - 361 s. ; 24 cm. C 190243 Opole

 60. System wychowawczy zakładu penitencjarnego dla młodocianych : model organizacji i resocjalizacji / Józef Rejman. Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - 242 s. ; 24 cm.

 61. Sztuka narzędziem społecznej terapii : Sekrety / Jolanta Jastrząb. Katowice : Akademia Sztuk Pięknych, 2011 . - 145, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.

 62. Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży : wybór tekstów z XVI-XX wieku / Danuta Raś. Kraków : "Impuls", 2011. - 231 s. : il. ; 24 cm. M 62076 Kędzierzyn-Koźle ; M 206047 Opole

 63. W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa : księga jubileuszowa / pod red. nauk. Zenona Jasińskiego, Andrzeja Kurka, Dariusza Widelaka ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Zarząd Główny w Warszawie. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - 463 s. ; 24 cm.

 64. Więzienia w liczbach : statystyka penitencjarna w latach 1989-2004 / Centralny Zarząd Służby Więziennej. Biuro Informacji i Statystyki. Warszawa : CZSW, 2006. - 88 s. : il. ; 30 cm.

 65. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna / Henryk Machel.Gdańsk : "Arche", 2006. - 367 s. : il. ; 24 cm. M 209817 Opole ; (2003) C 049532 Brzeg, C 186284 Opole

 66. Więzienie w Gdańsku w systemach represji XX wieku / [oprac. red. Jadwiga Cegielska, Waldemar Kowalski]. Warszawa : Centralny Zarząd Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości, 2005. - 207, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

 67. Więziennictwo : nowe wyzwania : praca zbiorowa / pod red. Brunona Hołysta, Wiesława Ambrozika, Piotra Stępniaka ; Centralny Zarząd Służby Więziennej [et al.]. Warszawa ; Kalisz : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2001. - 901, [2] s. ; 22 cm.

 68. Więziennictwo na Lubelszczyźnie w okresie stanu wojennego / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2008. - 153, [6] s. ; 24 cm. (Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 38 )

 69. Więźniowie "niebezpieczni" - ukryty świat penitencjarny / Sławomir Przybyliński. Kraków : "Impuls", 2012. - 362 s. : il. kolor. ; 24 cm.

 70. Z dziejów więzienia w Lublinie / pod red. Tadeusza Radzika . Lublin : Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, 2007. - 234, [2] s., [24] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 71. Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej : wybrane zagadnienia : raport z działalności Programu Grupa Polska / pod red. Andrzeja Rzeplińskiego i Krzysztofa Wilamowskiego. Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2006. - 285, [2] s. : il. ; 24 cm.

 72. Zmiany za murami? : stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce / Maria Niełaczna. Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2011. - 229, [2] s. ; 24 cm.

 73. Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA / Kazimierz Pierzchała, Czesław Cekiera. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - 225, [1] s. : il. ; 21 cm. C 050475 Brzeg ; M 200515 Opole

  Artykuły:

 74. Aktualne wyzwania polskiego systemu penitencjarnego w obszarze promocji zdrowia / Piotr Łapiński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 76/77 (2012), s. 139-154

 75. Analiza prawna "aktu porządku wewnętrznego" w zakładzie karnym/areszcie śledczym / Tomasz Przesławski. - Streszcz. ang. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 76/77 (2012), s. 77-94

 76. Archiwistyka w więziennictwie / Karol Pawlak. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 52/53 (2006), s. 125-131

 77. Areszt Śledczy w Gdańsku w drugim wieku swojego istnienia / Leszek Urbanowicz. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 46 (2005), s. 195-207

 78. Brakujące ogniwo wymiaru sprawiedliwości - Urząd Probacji i Więziennictwa / Paweł Moczydłowski. // Praca Socjalna. - R. 24, nr 2 (2009), s. 52-73

 79. Cela do wynajęcia : prywatne więzienia / Paweł Wrabec. // Polityka. - 2006, nr 11, s. 48-50

 80. Cele dla skazanych nie mogą być przeludnione : zakłady karne / Adam Makosz. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2009, nr 238, s. B9

 81. Cudzoziemcy w jednostkach penitencjarnych Opolszczyzny / Teresa Różycka-Bogacz, Andrzej Baranowski, Andrzej Majewski. - Streszcz. ang. // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - [T.] 3 (2006), s. 131-135 Materiały z konferencji "Przestępczość cudzoziemców w województwie opolskim", Opole.

 82. Cudzoziemcy w polskich zakładach karnych - wybrane problemy / Grażyna B. Szczygieł. // Białostockie Studia Prawnicze. - Z. 2 (2007), s. 119-130

 83. Czy jesteśmy humanitarni / Lech Gardocki. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2014, nr 31, dod. Prawnik, s. C6-C7

 84. Dewianci i przestępcy seksualni w izolacji penitencjarnej / Aldona Nawój, Józef Nawój. - Streszcz. w jęz. ang. // Auxilium Sociale. - 2001, nr 2, s. 116-129

 85. Dom zamiast więzienia / Marcin Zieliński. // Dziennik (Wyd. 2). - 2009, nr 205, s. 11

 86. Dola więźnia pracownika / Juliusz Ćwieluch, Milena Rachid Chehab. // Przekrój. - 2006, nr 23/24, s. 24-28

 87. Dwa lata działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce - wyniki wizytacji jednostek penitencjarnych oraz placówek dla nieletnich / Ewa Dawidziuk. - Bibliogr., netogr. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 69 (2010), s. 143-156

 88. Dwie strony kraty / Tomasz Kozłowski. // Polityka. - 2014, nr 7, s. 58-61 Bunty więźniów w latach 80-tych XX w.

 89. Dwieście lat Zakładu Karnego w Płocku 1803-2003 / Michał Marian Grzybowski. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 40/41, (2003), s. 121-135

 90. [Dwieście] 200 metrów i 6 minut na wolności / Janina Blikowska. // Rzeczpospolita (W3). - 2013, nr 233, s. A5

 91. Dyrektorzy i kapelani w Karpaczu / Monika Czarnecka. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 24/25, (1999), s. 191-193 Spotkanie nt. resocjalizacji więźniów.

 92. Działalność kulturalno-oświatowa w opiniach funkcjonariuszy Służby Więziennej / Andrzej Kurek. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 37, (2002), s. 69-80

 93. Ekumeniczny wymiar współdziałania duszpasterstwa penitencjarnego ze Służbą Więzienną na przykładzie okręgu lubelskiego / Jerzy Nikołajew. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. - T. 4, z. 1 (2008), s. 97-116

 94. Europejska statystyka penitencjarna : Polska na tle wybranych krajów / Beata Gruszczyńska. Bibliogr. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 62/63 (2009), s. 173-201

 95. Funkcjonowanie oddziałów dla tzw. "więźniów niebezpiecznych" w Polsce / Zbigniew Lasocik. - Streszcz. ang., ros. // Archiwum Kryminologii. - T. 31 (2009), s. 299-344

 96. Historia zza krat / Agnieszka Rybak. // Rzeczpospolita (W3). - 2012, nr 83, s. P16-P17 Dot. więzienia na ul. Rakowieckiej.

 97. Izolacja spotęgowana : kilka pytań na temat oddziałów dla tzw. więźniów niebezpiecznych / Zbigniew Lasocik. // Archiwum Kryminologii. - T. 29/30 (2007/2008), s. 703-718

 98. Jan Zakrzewski 1881-1963, organizator więziennictwa polskiego / Karol Pawlak. - Streszcz. ang. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - 1230-4433. - Nr 81 (2013), s. 141-154

 99. Kara ograniczenia wolności jako jeden z alternatywnych wariantów względem więziennej izolacji / Błażej Piszczek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. - 2013, nr 3, s. 103-121

 100. Kryzys w więzieniach nadejdzie jak złodziej / Wojciech Knap. // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 112, s. C4

 101. Kultura organizacyjna jednostki penitencjarnej / Małgorzata Kuć. - Bibliogr. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 47/48 (2005), s. 108-116

 102. Lubelskie więzienie w latach 1954-2007 / Ryszard Maleszyk, Jerzy Nikołajew. - Bibliogr. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 60 (2008), s. 113-138

 103. Mendelssohn za kratą / Dariusz Wilczak, Mariusz Chudy. // Newsweek Polska. - 2006, nr 5, s. 28-29

 104. Międzynarodowa brać w polskiej celi / Grzegorz Broński. // Gazeta Polska. - 2007, nr 7, s. 8

 105. Międzywojenne doświadczenia edukacji skazanych w polskich jednostkach penitencjarnych / Dariusz Widelak. // Ruch Pedagogiczny. - R. 75, nr 5/6 (2004), s. 55-61

 106. Moraliści a terroryści / Roman Swoboda. // Przegląd Powszechny. - R. 123, nr 1 (2006), s. 174-177

 107. Można rozładować tłok w więzieniach / Jan Malec. // Rzeczpospolita (W3). - 2008, nr 125, s. C7

 108. Nadajnik tańszy od celi : więziennictwo : kara pod nadzorem elektronicznym / Agata Łukaszewicz. // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 294, s. C1

 109. Niepełnosprawni w zakładzie karnym na przykładzie oddziału terapeutycznego dla niewidomych w Bydgoszczy-Fordonie / Katarzyna Mirosław. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2007, nr 2, s. 142-147

 110. Niepotrzebny ton surowości : jakie są polskie więzienia? / Zbigniew Hołda ; rozm. przepr. Anna Mateja. // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 11, s. 3

 111. Nierówności społeczne w zakładach penitencjarnych / Henryk Machel. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Z. 3 (2003/2004), s. 77-89

 112. Nowe przepisy mogą uderzać w skazanych / Adam Makosz, Anna Krzyżanowska. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2012, nr 4, s. B10

 113. O kondycji służby więziennej / Jacek Pomiankiewicz. - Wywiad. // Bezpieczeństwo i Ochrona. - R. 1, nr 3/4 (2008), s. 5-8

 114. Ocena reformy więziennictwa obejmującej zmianę organizacji pracy penitencjarnej w Polsce : sprawozdanie z drugiego etapu badań / Anetta Jaworska. // Probacja. - 2012, [nr] 1, s. 96-117

 115. Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i zwalnianych po odbyciu kary : (wykład inauguracyjny) / Stefan Lelental. // Bezpieczeństwo i Ochrona. - R. 1, nr 1/2 (2008), s. 19-30

 116. Ochrona życia i zdrowia oskarżonego w związku z tymczasowym aresztowaniem / Marta Brzezińska, Danuta Tarnowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Białostockie Studia Prawnicze. - 1689-7404. - Z. 13 (2013), s. 85-100

 117. Opieka medyczna nad więźniami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS w świetle opinii osób pozbawionych wolności oraz personelu penitencjarnego / Magdalena Ickiewicz-Sawicka. - Bibliogr. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 47/48 (2005), s. 67-85

 118. Optymalizacja funkcjonowania więziennictwa poprzez systemową informatyzację jednostek penitencjarnych / Marek Krzysztof Zając. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 5a (2007), s. 141-145 Materiały z II Konferencji "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych", Kielce.

 119. Orzecznictwo "więziennych" komisji lekarskich w sprawie uchylenia tymczasowego aresztu i przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności / Paweł Mazurkiewicz. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 32/33, (2001), s. 143-160

 120. Osoby pozbawione wolności stwarzające poważne zagrożenia społeczne albo poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa zakładu karnego w świetle danych statystycznych w latach 1991-2013 / Ewelina Januszkiewicz. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 80 (2013), s. 51-65

 121. Owca oznacza nadzieję / Michał Olszewski. // Tygodnik Powszechny. - 2007, nr 14, s. 8

 122. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze penitencjarnym / Krzysztof E. Bońkowski. - Bibliogr. // Zeszyty Programu Top 15. - Nr 1 (2007), s. 9-57

 123. [Piętnaście] 15 lat po / Ryszarda Socha. // Polityka. - 2011, nr 34, s. 31-33 Macierzyństwo a kara dożywotniego pozbawienia wolności

 124. Podstawowe problemy więziennictwa. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 38/39, (2003), s. 184-203

 125. Polityka karna a populacja uwięzionych / Barbara Stańdo-Kawecka. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 36, (2002), s. 22-50

 126. Polska a europejskie standardy penitencjarne / Mirosław Chojecki. // Problemy Integracji Europejskiej. - T. 2 (2004), s. 107-124

 127. Polska potrzebuje więcej więzień / Jacek Czabański. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 73, s. 20-21 Polem. z: Więzienny biznes / Monika Płatek // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 67

 128. Pomoc udzielana przez Służbę Więzienną osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych w polskim systemie penitencjarnym / Irena Dybalska. // Praca Socjalna. - 2002, nr 4, s. 55-79

 129. Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej zostało uregulowane : służby mundurowe / Magdalena Sobczak. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2010, nr 206, dod. Tygodnik Kadrowy, s. F10

 130. Powstanie więziennictwa polskiego i jego organizacja w latach 1918-1928 / Jerzy Migdał. - Streszcz. ang., ros. // Studia Prawnicze KUL. - 2009, t. 2/3, s. 123-146

 131. Pozwy osadzonych o zapłatę odszkodowań i zadośćuczynień - przyczyny i skutki / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Przegląd Prawa Publicznego. - 2008, nr 11, s. 59-72

 132. Praca wychowawcy w zakładzie karnym : założenia teoretyczne a praktyka wybranej jednostki penitencjarnej / Maciej M. Mazur. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 42-46

 133. Prawne podstawy funkcjonowania więziennictwa w Polsce i ich wpływ na wykonywanie kary pozbawienia wolności / Teodor Szymanowski. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 62/63 (2009), s. 33-48

 134. Prawo podmiotowe więźniów do powierzchni mieszkalnej / Natalia Pawłowska. // Państwo i Prawo. - R. 62, z. 6 (2007), s. 76-89

 135. Problem przeludnienia w jednostkach penitencjarnych w obliczu wyroku TK z dnia 26 maja 2008 roku / Rafał Skowron, Anna Wilińska, Mariusz Zelek. - Streszcz. ang. // Studia Prawnoustrojowe. - [T.] 10 (2009), s. 159-174

 136. Problem przeludnienia więzień w Polsce w świetle Rekomendacji R(99)22 Rady Europy z 30 września 1999 r. / Aldona Nawój-Śleszyński. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - 1230-4433. - Nr 81 (2013), s. 5-32

 137. Problematyka kancelaryjna i archiwalna w jednostkach organizacyjnych służby więziennej / Karol Pawlak. // Archeion. - T. 102, (2000), s. 148-153

 138. Problemy więziennictwa w Polsce i sposoby ich rozwiązywania / Marek Krzysztof Zając. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 806 (2009), s. 157-166

 139. Problemy wykonywania kary pozbawienia wolności w świetle opinii dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych / Teodor Szymanowski. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 38/39, (2003), s. 21-42

 140. Procedura wizytacji instytucji izolowanych : uwagi na tle projektowanych zmian dotyczących nadzoru penitencjarnego / Tomasz Kalisz. // Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 27 (2011), s. 207-220

 141. Program profilaktyczny dla osób nadużywających alkoholu przebywających jako tymczasowo aresztowani w areszcie śledczym : (na przykładzie Aresztu Śledczego w Radomiu) / Krzysztof Linowski, Tomasz Głowik. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 34/35, (2002), s. 126-147

 142. Program resocjalizacji skazanych - głos w dyskusji o stanie i perspektywach więziennictwa / Andrzej Majcherczyk. Bibliogr. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 52/53 (2006), s. 15-49

 143. Prowizoryczna seksualność więźniów z aspektem podkulturowym w tle / Sławomir Przybyliński. - Streszcz. ang. // Szkice Humanistyczne. - T. 11, nr 1/2 (2011), s. 205-213

 144. Próby humanizacji polskiej resocjalizacji / Joanna Dąbrowska. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 3, s. 38-43

 145. Próby i skuteczne samobójstwa w polskim systemie penitencjarnym w latach 2010-2013 : wybrane charakterystyki penitencjarne / Sebastian Lizińczyk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. 2300-3952. T. 23 (2014), s. 19-48

 146. Prywatne więzienia w Polsce - za i przeciw / Krzysztof Sobczak. // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 97, s. C3

 147. Prywatyzowanie krat to nie rozwiązanie : kara więzienia to nie tylko zamykanie w celach / Andrzej Goszczyński. // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 269, s. C4

 1. Przeludnienie polskich jednostek penitencjarnych w świetle wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji / Ewa Dawidziuk. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 66 (2010), s. 137-141

 2. Przeludnienie zakładów karnych, jego następstwa i metody ograniczania tego zjawiska / Teodor Szymanowski. // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 11, z. 1 (2007), s. 282-294 Materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej "Readaptacja skazanych: możliwości i ograniczenia", Zakopane.

 3. Przeludnienie zakładów karnych jako przesłanka odroczenia wykonania kary (art. 151 § 1 k.k.w. in fine) / Grzegorz Wiciński. - Bibliogr. // Probacja. - 2011, [nr] 2, s. 114-128

 4. Przełomowe zmiany organizacyjne polskiego więziennictwa / John Foster, Geoff Hughes, Sandy McEwan ; tł. z ang. Anna Korwin-Szymanowska. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 27, (2000), s. 74-81

 5. Przemiany w polskim więziennictwie, a model oddziaływań penitencjarnych / Piotr Stępniak. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 62/63 (2009), s. 77-93

 6. Przemyt do celi / Grzegorz Broński. // Gazeta Polska. - 2006, nr 9, s. 12 Przemyt alkoholu i narkotyków do więzień

 7. Przychodzi więzień do lekarza / Barbara Sowa. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2013, nr 95, s. A14-A15

 8. Psychologiczne aspekty izolacji penitencjarnej - wybrane zagadnienia / Adam Kwieciński. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 72 (2005), s. 161-167

 9. Raport o stanie więziennictwa w Sejmie / Jadwiga Cegielska. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 34/35, (2002), s. 211-217

 10. Raport zza więziennych murów/ Grzegorz Broński. //Gazeta Polska. - 2009, nr 5, s. 8 Samobójstwa w więzieniach

 11. Refleksje nad prawem więźniów do prywatności w kontekście powierzchni mieszkalnej / Halina Zięba-Załucka. - Streszcz. ang. // Przegląd Prawa Publicznego. - 2012, nr 6, s. 7-19

 12. Regulacje prawne dotyczące opieki zdrowotnej osób pozbawionych wolności / Anna Królikowska // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 67/68 (2010), s. 215-227

 13. Rodzaje i typy zakładów karnych w polskim systemie penitencjarnym / Waldemar Radakiewicz. // Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 21 (2007), s. 267-290

 14. Rozmiary i dynamika populacji więziennej w Polsce na tle tendencji europejskich : uwagi na tle dwóch kwestii spornych / Krzysztof Krajewski. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 59 (2008), s. 37-54

 15. Rozwój stosunków polsko-niemieckich a partnerstwo między jednostkami penitencjarnymi obu krajów / Dariusz Schmidt. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 28/29, (2000), s. 168-171

 16. Rzeczywiste przeludnienie jednostek penitencjarnych, jego przyczyny i skutki / Stefan Lelental. // Państwo i Prawo. - R. 65, z. 2 (2010), dod. s. 28-32 Materiały z konferencji "Jak zmniejszyć przeludnienie w zakładach karnych? Pożądane zmiany w polityce karnej i penitencjarnej", Warszawa.

 17. Siedem bolączek polskiego więziennictwa / Zbigniew Lasocik. // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 225, s. C5

 18. Siedem pytań w sprawie polskiego więziennictwa / Zbigniew Lasocik. // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 57, s. C7

 19. Skazani na obrożę : odbywanie kary pozbawienia wolności : projekt ustawy o elektronicznym dozorze / Tomasz Pietryga. // Gazeta Prawna. - 2006, nr 170, s. 17

 20. Skazani na wczasy / Rafał Drzewiecki, Ewa Maria Radlińska. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2013, nr 198, s. A8-A9

 21. Skuteczność programu "Atlantis" : (wyniki badań w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów) / Ewa Chmurska. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 40/41, (2003), s. 149-154

 22. Spacerniak z huśtawkami / Donat Szyller. // Przekrój. - 2010, nr 40, s. 16-19

 23. Specyfika terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w zakładach karnych / Andrzej Majcherczyk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Alkoholizm i Narkomania. - T. 20, nr 3 (2007), s. 321-342

 24. Sprawozdanie dla Polskiego Rządu z wizyty w Polsce przeprowadzonej przez Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT) 8-19 maja 2000 r. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 36, (2002), s. 127-155

 25. Statystyka więzienna - stan obecny i przewidywane zmiany / Lesław Korecki. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 47/48 (2005), s. 27-33

 26. Stosunek więźniów osadzonych w krakowskich zakładach karnych do prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej / Barbara Kurowska. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 55, (2002), s. 153-164

 27. Szczęśliwi i nieszczęśliwi : recydywiści, którzy poszukiwali / Elżbieta Isakiewicz. // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 33, s. 10-11

 28. Śmierć za kratkami / Andrzej Dryszel. // Przegląd. - 2009, nr 5, s. 16-18 Samobójstwa w więzieniach

 29. Świadczenia socjalne przyzna kierownik : służba więzienna / Magdalena Sobczak. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2011, nr 33, dod. Tygodnik Kadrowy, s. E10

 30. Terapia alkoholików w zakładach karnych : (nowe regulacje prawne) / Kazimierz Różański. // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, s. 12-14

 31. Terapia odwykowa w więzieniu / Józef Nawój. // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 10-12

 32. To fikcja, nie karanie / Andrzej Bałandynowicz ; rozm. przepr. Joanna Kosmalska. // Prawo i Życie. - 2000, nr 7, s. 33-37 System wykonania kary pozbawienia wolności.

 33. To nie jest film, czyli lekcja w zakładzie karnym / Ireneusz Dańko. // Gazeta Wyborcza - Kraków. - 2007, nr 10, s. 9-11

 34. Trzy dramatyczne zdarzenia w dziejach więzienia w Złoczowie / Krystian Bedyński. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 50 (2006), s. 93-103

 35. U progu XXI wieku / Jadwiga Cegielska. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 22/23, (1999), s. 172-176 Międzynarodowe seminarium w Popowie poświęcone więziennictwu.

 36. Ucieczki skazanych z zakładów karnych : zagrożenie społeczne czy naturalny element izolacji? / Grażyna B. Szczygieł. - Streszcz. ang. // Białostockie Studia Prawnicze. - Z. 6 (2009), s. 253-267

 37. Uspołecznianie więzień : przyczynek do modelu / Zbigniew Lasocik. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 28/29, (2000), s. 41-58

 38. Utrzymanie przestępcy w więzieniu kosztuje najwięcej / Krzysztof Sobczak. // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 85, s. C4

 39. W przestępcach lęku nie widać : zakłady karne / Anna Bartczak, Wojciech Cichocki. // Prawo i Życie. - 2001, nr 8, s. 9-14

 40. Więzienia pomorskie w systemie penitencjarnym Drugiej Rzeczypospolitej / Karol Pawlak. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 46 (2005), s. 38-48

 41. Więzienia w Toruniu w XVIII-XX wieku / Danuta Janicka. - Streszcz. w jęz. ang. niem. // Rocznik Toruński. - T. 30, (2003), s. 85-114

 42. Więzienia zamiast chleba / Piotr Ciszewski. // Trybuna (Wyd. 3). - 2006, nr 133, s. 12Krytyka projektu prywatyzacji więzień oraz 24-godzinnych sądów

 43. Więzienie to nie uzdrowisko / Filip Ciepły, Piotr Słowik. // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 186, s. A13

 44. Więzienie w Łowiczu i jego spuścizna aktowa (1918-1944) / Marek Wojtylak. // Roczniki Łowickie. - T. 3 (2005), s. 259-270

 45. Więzienie w Sandomierzu w latach 1918-1939 / Aleksandra Sheybal-Rostek. - Fragm. pracy. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 43 (2004), s. 106-141

 46. Więzienne przypadki / Jerzy Jachowicz. // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 4, s. A12 Tragiczne zgony ważnych świadków w polskich więzieniach.

 47. Więziennictwo - nowe wyzwania : II Polski Kongres Penitencjarny (Kalisz, 4-6 listopada 1999 r.) / Józef Korecki. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 24/25, (1999), s. 187-190

 48. Więziennictwo galicyjskie do roku 1914 / Tomasz J. Katliński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 74/75 (2012), s. 281-307

 49. Więziennictwo Księstwa Warszawskiego (1807-1815) / Jerzy Czołgaszewski. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 69 (2010), s. 129-142

 50. Więziennictwo na początku XXI wieku : III Kongres Penitencjarny : Popowo, 6-7 grudnia 2002 roku. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 38/39, (2003), s. 217-219

 51. Więziennictwo na początku XXI wieku : III Kongres Penitencjarny, Popowo, 6-7 grudnia 2002 r. / Jadwiga Cegielska, Mariola Kotwica, Leszek Lubicki. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 37, (2002), s. 136-151

 52. Więziennictwo na progu XXI wieku / Marek Krzysztof Zając, Alina Zając. - Bibliogr. - Netogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 2 (2008), s. 453-477

 53. Więziennictwo polskie na tle dziejów państwa w latach 1918-1956 / Ryszard Maleszyk. - Bibliogr. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 62/63 (2009), s. 9-32

 54. Więziennictwo wobec problemu pracy operacyjnej / Jacek Pomiankiewicz. // Prokurator. - 2006, nr 4, s. 46-50 Materiały z konferencji "Problematyka dowodowa przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz efekty czynności operacyjnych", Warszawa.

 55. Więziennictwo zmierza do kryzysu / Paweł Moczydłowski. - Streszcz. ang. // Ius et Lex. - 2006, nr 1, s. 269-286

 56. Więzienny biznes / Monika Płatek. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 67, s. 22 Prywatne zakłady karne

 57. Więzienny spacer w towarzystwie zabójczyń / Jerzy Jachowicz. // Dziennik (Wyd. 2). - 2009, nr 143, dod. Magazyn Dziennika, s. 10-11

 58. Więzień też człowiek / Janusz Zagórski ; rozm. przepr. Małgorzata Zielińska-Fazan. // Prawo i Życie. - 2001, nr 8, s. 15-17

 59. Więzień też pacjent / Agnieszka Fiedorowicz. // Przekrój. - 2012, nr 38, s. 28-30

 60. Więźniowie "niebezpieczni" w polskim systemie więziennym / Andrzej Kremplewski. - Streszcz. ang. // Archiwum Kryminologii. - T. 28 (2005/2006), s. 227-232

 61. Więźniowie żądają milionów za złe warunki w celach : prawo karne wykonawcze / Adam Makosz. // Gazeta Prawna. - 2009, nr 94, s. 8

 62. Wizerunek służby więziennej na łamach "Forum Penitencjarnego" / Marianna Rosłan. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. 2300-3952. T. 23 (2014), s. 49-70

 63. Władza w zakładach karnych / Elżbieta Karwowska. - Fragm. pracy. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 51 (2006), s. 35-52

 64. Wolontariat w zakładzie karnym / Agnieszka Biskupska. - Streszcz. ang. // Zamojskie Studia i Materiały. - R. 7, z. 1 (2005), s. 238-241 Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

 65. Wybrane aspekty przeludnienia jednostek penitencjarnych / Dariusz Schmidt. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 39-47

 66. Wybrane problemy i zadania więziennictwa polskiego / Henryk Machel. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 62/63 (2009), s. 103-119

 67. Wykonanie kary pozbawienia wolności - zarys systemu / Zdzisław Suder. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 17, (2003), s. 127-138

 68. Wykonanie kary więzienia i aresztu wobec kobiet w II Rzeczypospolitej / Karol Pawlak. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 58 (2008), s. 129-138

 69. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce międzywojennej / Grażyna B. Szczygieł. - Streszcz. ang. // Miscellanea Historico-Iuridica. - T. 6 (2008), s. 41-54

 70. Wymiar sprawiedliwości na cenzurowanym / Janusz Zagórski. // Rzeczpospolita (W3). - 2011, nr 86, s. C9

 71. Wystąpienie Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Ministra Sprawiedliwości. // Państwo i Prawo. - R. 65, z. 2 (2010), dod. s. 1-4 Materiały z konferencji "Jak zmniejszyć przeludnienie w zakładach karnych? Pożądane zmiany w polityce karnej i penitencjarnej", Warszawa.

 72. Z dziejów polskiej myśli penitencjarnej : Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841) i jego poglądy na temat więziennictwa / Tomasz Demidowicz. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 49 (2005), s. 205-230

 73. Z historii gdańskiego więzienia przy Kurkowej / Waldemar Kowalski. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 46 (2005), s. 9-20

 74. Z kart historii świdnickiego więziennictwa / Bartłomiej Perlak. // Rocznik Świdnicki. - T. 38 (2010), s. 74-83

 75. Z problematyki zarządzania jednostką penitencjarną / Sławomir Meler. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 36, (2002), s. 105-110

 76. Z rozważań nad wydolnością polskiego więziennictwa przez pryzmat kary bezwzględnego pozbawienia wolności / Marcin Berent. // Wiedza Prawnicza. - 2012, nr 4, s. 4-11

 77. Zachowania proksemiczne i zatłoczenie a funkcjonowanie zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych / Dariusz Schmidt. - Bibliogr. - Streszcz ang. // Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. - T. 14 (2009), s. 89-125

 78. Zachowania seksualne w warunkach izolacji więziennej / Andrzej Bałandynowicz. - Streszcz. ang. // Przegląd Policyjny. - R. 18, nr 2 (2008), s. 28-48

 79. Zadania polskiej polityki penitencjarnej w świetle Europejskich Reguł Więziennych / Monika Płatek. // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 11, z. 1 (2007), s. 261-281 Materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej "Readaptacja skazanych: możliwości i ograniczenia", Zakopane.

 80. Zagęszczony / Marcin Kołodziejczyk. // Polityka. - 2008, nr 23, s. 100-101

 81. Zakład karny - proces resocjalizacji jako czynnik oddziaływań na readaptację społeczną skazanych / Teresa Bac. // Auxilium Sociale. - 2001, nr 3/4, s. 275-284

 82. Zakład karny jako system społeczny / Maciej Kaczmarek. - Bibliogr. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 67/68 (2010), s. 95-129

 83. Zmienia oblicze polskiego więziennictwa / Edyta Hartman. // Niedziela (Wyd. zasadnicze). 2011, nr 27, s. 22-23

 84. Znikają cele miłości / Anna Szulc. // Przekrój. - 2007, nr 32, s. 30-31

 85. Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym / Piotr Sykut. // Dzieje Najnowsze. - R. 38, nr 4 (2006), s. 217-220

 86. Źródła do dziejów więzienia gdańskiego przy ul. Kurkowej w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku / Joanna Bławat. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 46 (2005), s. 188-191

Oprac. Ewa Dolata-Makuch

PBW w Opolu

Filia w Kluczborku

GALERIA

Jako tako czyli jak to po japońsku ... - warsztaty czytelnicze


image009   28 września  br. uczniowie z klasy III a z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Opolu uczestniczyli w pierwszych zajęciach czytelniczych z cyklu ,,Bajkopodróżowanie świata poznawanie". Podróż literacka odbyła się do Japonii, następna będzie do Włoch.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
4098775